Novice

Nazaj na novice

Projekt NewPilgrimAge (NPA): Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih skupnih vrednot in kulturne dediščine kot novi promotor skupnostne gostoljubnosti v 21. stoletju.

Danes je v prostorih Tkalke v Mariboru potekala predstavitev projekta New Pilgrim Age (NPA), katerega namen je varovanje, ohranjanje in s sodobnimi interpretativnimi orodji oživljanje kulturne dediščine, povezane s sv. Martinom ob hkratni promociji evropskih vrednot solidarnost in gostoljubnost.

Projekt NewPilgrimAge (NPA): Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih skupnih vrednot in kulturne dediščine kot novi promotor skupnostne gostoljubnosti v 21. stoletju.

Maribor, 22. oktober 2018 – Danes je v prostorih Tkalke v Mariboru potekala predstavitev projekta New Pilgrim Age (NPA), katerega namen je varovanje, ohranjanje in s sodobnimi interpretativnimi orodji oživljanje kulturne dediščine, povezane s sv. Martinom ob hkratni promociji evropskih vrednot solidarnost in gostoljubnost. Projekt štirih srednjeevropskih držav – Madžarske, Slovenije, Italije in Hrvaške – se je začel junija 2017, trajal pa bo do konca maja 2020. Na današnjem dogodku so ob vsebini projekta predstavili tudi lokalno vizijo razvoja, zmagovalne ideje na razpisanem natečaju, izsledke analize vrzeli ter pot sv. Martina skozi Maribor ter pripravili okroglo mizo z naslovom Vpliv projekta na skupnost.

Na dogodku so ob vodji projekta NPA mag. Alenki Likar Mastnak, predstavnici Mestne občine Maribor, sodelovali še mag. Uroš Vidovič, t.i. Change Driver NPA, Simona Martinšek, vodja programa PIKA.Dnevnega centra za otroke in mladostnike Maribor, ki so pripravili eno od štirih zmagovalnih idej; Tina Heinrih, vodja Hiše Stare trte pri Zavodu za turizem Maribor kot pomembnega deležnika projekta, ter Iris Kline Arih, Inštitut za napredno upravljanje komunikacij, ki je pripravljal analizo vrzeli za NPA projekt.

"Glavni namen projekta NewPilgrimAge je iskanje in testiranje različnih pristopov, metod in sodobnih interpretacijskih orodij, kako kulturno dediščino sv. Martina približati mladim in malim podjetnikom," je poudarila mag. Likar Mastnak, vodja projekta NPA. "Skozi mesto Maribor nas popeljejo različne poti: Jakobova pot, ki vodi iz Nemčije preko Avstrije v Santiago de Compostela v Španiji; naša Martinova pot oz. pot sv. Martina Via Sancti Martini, ki vodi iz Sombathely na Madžarskem v Tours v Franciji in Emina pot, ki vodi iz Maribora na Koroško," je povedal mag. Uroš Vidovič, t. i. Change Driver projekta NPA.

"Mesto Maribor je prepoznavna destinacija, povezana s kulturno dediščino sv. Martina, tako v lokalnem, kot nacionalnem in evropskem merilu. Pot sv. Martina, ki poteka preko Maribora, je prepoznaven in pomemben generator turizma in podjetništva v mestu, saj prispeva k ustvarjanju novih podjetniških iniciativ, povezanih z novimi storitvami in ponudbo za obiskovalce poti. Prebivalci mesta, še posebej mladi, se zavedajo pomena kulturne dediščine sv. Martina in vrednot, ki jih le-ta simbolizira, ter so nanjo ponosni," je lokalno vizijo, kot so jo zastavili v okviru projekta NPA v sodelovanju z deležniki, predstavila mag. Likar Mastnak.

Doslej so v Mariboru v okviru projekta izpeljali natečaj najboljših idej – vrednotenje kulturne dediščine sv. Martina in izvedli več delavnic z lokalnimi deležniki ter izdelali t. i. NPA Analiza vrzeli (Gap analiza). Slednja je, kot je povedala Iris Kline Arih iz Inštituta za upravljanje naprednih komunikacij, ki je analizo pripravil, zajemala naslednje prioritete: na prvem mestu je prepoznavnost poti sv. Martina in kulturne dediščine na tej poti; na drugem se nahaja Stara trta kot simbol naravne in kulturne dediščine, povezane s sv. Martinom; na tretjem je ustvarjanje nove ponudbe, produktov in storitev za obiskovalce Maribora in poti sv. Martina; ter na četrtem osveščanje prebivalcev, s poudarkom na mladih, o snovni in nesnovni kulturni dediščini sv. Martina, ter grajenje kulture vrednot, ki jih sv. Martin simbolizira.

Na okrogli mizi o vplivu projekta na lokalno skupnost je mag. Likar Mastnak izpostavila, da "projekt “NewPilgrimAge” ni pomemben samo za Maribor, ampak tudi za celotno Slovenijo, saj ne zajema samo varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, ampak tudi za ohranjanje vrednot sv. Martina, ki sta solidarnost in gostoljubnost. Prav solidarnost je v času, v katerem živimo, še posebej pomembna; pa ne govorimo le o delitvi finančnih sredstev, temveč gre tudi za delitev znanja in izkušenj z drugimi ljudmi. In nanazadnje, tudi z deljenjem nasmeha – lahko nekomu – polepšaš dan.”

Na natečaj najboljših idej "VREDNOTENJE KULTURNE DEDIŠČINE SV. MARTINA" je prispelo 19 idej. Med njimi so bile izbrane štiri najboljše, in sicer 1. Interaktivna karta romarske poti, ki prikazuje točke znamenitosti na poti; 2. Predstavitev Stare trte, poti sv. Martina, legend, običajev na družbenih omrežjih Snapchat in Instagram; 3. Interaktivna predstavitev Poti sv. Martina na območju Mestne občine Maribor, ki vsebuje interaktivni zemljevid poti z vključenimi gostinsko – turističnimi ponudniki ter naravno in kulturno dediščino ob poti, misli in besede sv. Martina ter možnosti dostopa; ter kot četrta aplikacija na spletu, s pomočjo katere bi se lahko dobrodelna društva predstavila širšemu krogu ljudi. Eden od nagrajencev je PIKA.Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor, katerega vodja Simona Martinšek je ob tem povedala, da ji projekt pomeni "predvsem povezanost – potrebno jo je krepiti, širiti socialno mrežo, saj vse bolj opažamo razvoj individualizma, kar prinaša osamljenost. Na poti Sv. Martina se lahko srečujemo, spoznavamo pomembno kulturo in drug drugega," ter da so na natečaju sodelovali predvsem zato, "ker menimo, da je sodelovanje naših otrok in mladostnikov predvsem zanje zelo pomembno v smeri krepitve osebnih kompetenc in širjenja socialnih stikov."

Partnerska mesta, ki ležijo ob Evropski kulturni poti ali njenih odsekih, bodo v okviru pilotnih aktivnosti oblikovala in testirala inovativna komunikacijsko-informacijska orodja (prim. virtualne razstave, interaktivne zemljevide in informacijske točke, mobilne aplikacije, spletne igre ipd.) za promocijo, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine. Hkrati v okviru projekta nastaja model sodobnih načinov valorizacije kulturne dediščine s praktičnimi smernicami, kako v nastajanje, ohranjanje in trajnostno rabo dediščinskih potencialov (kot npr. volonterskih storitev pri varovanju kulturnih vrednot, rabi dediščine za kreativno in kulturno industrijo ipd.). vključevati lokalne skupnosti in zlasti mlade.

Znesek celotnega financiranja za NewPilgrimAge znaša skoraj 1,5 milijonov evrov, od tega je delež slovenskega partnerja skoraj 160 tisoč evrov.

Za dodatne informacije:

Alenka.LIKARMASTNAK@maribor.si, +386 (0)22-01-414

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!