Novice

Nazaj na novice

Izbrana upravljalec in najemnik Stolpa Vinarium

Za upravljanje in najem Stolpa Vinarium v Lendavskih goricah sta izmed štirih prejetih prijav bila izbrana Turistična zveza Lendava vabi in Magdalena Rudaš, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz Radmožancev.

Lendava, 11.8.2015

Izbrana upravljalec in najemnik Stolpa Vinarium

Za upravljanje in najem Stolpa Vinarium v Lendavskih goricah sta izmed štirih prejetih prijav bila izbrana Turistična zveza Lendava vabi in Magdalena Rudaš, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz Radmožancev.

Magdalena Rudaš je bila izbrana za izvajanje gostinske dejavnosti in dogodkov v objektu, za upravljanje stolpa ter izvajanje gostinske dejavnosti in dogodkov izven objekta pa Turistična zveza Lendava vabi.

Najpomembnejši kriteriji pri izboru ponudnika gostinske dejavnosti v objektu so bili ponudba lokalnih produktov, reference in kakovost. Magdalena Rudaš je z domačimi dobrotami zastopala lokalno kulinariko po vsej Sloveniji, na Madžarskem, v Avstriji in tudi v Bruslju. Poleg številnih odličij je dobitnica štirih znakov kakovosti za različne izdelke, kar je najvišje priznanje na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij. Družinsko podjetje, v katerem sta trenutno zaposleni dve osebi, s širitvijo dejavnosti in prevzemom gostinske ponudbe na stolpu načrtuje tudi nove zaposlitve. Zaposlovali bodo predvsem mlade z gostinsko izobrazbo.

Prodajo spominkov in ponudbo v hišicah ob stolpu bo prevzela Turistična zveza Lendava vabi, ki trenutno združuje in povezuje 35 članov in zaposluje dve osebi. Gostinsko dejavnost v lesenih hišicah ob stolpu bodo izvajala vinogradniška društva iz občine Lendava, predvsem ob koncu tedna, ko bo največ obiskovalcev. Povezovanje lokalnih ponudnikov in podan predlog aktivnosti v okviru koncepta, ki povezuje in prepleta štiri države v štirih letnih časih, sta bila odločilna pri izboru.

S Stolpom Vinarium bo vinsko-turistična cesta dobila skupno promocijsko točko, načrtovane aktivnosti in vsebine pa je turistična zveza razdelila v štiri sklope. V sklopu rekreativnih aktivnosti so predvideni teki in pohodi ter kolesarska srečanja; v sklopu vinsko-promocijskih aktivnosti med drugim načrtujejo srečanja in tekmovanja vinorodnih območij Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije, ocenjevanja vin, srečanja vinogradnikov, vinski festival; turistično-podjetniške aktivnosti v prvi vrsti zajemajo prodajo spominkov, organizacijo gostinske ponudbe ob stolpu, trženje in turistično vodenje; kulturno-turistične aktivnosti pa bodo usmerjene v organizacijo likovnih delavnic, foto natečajev, muzej vinogradništva na prostem, festivalov zabavne glasbe, tematskih dnevov.

Za varnost obiskovalcev, izvajanje hišnega reda ter prometnega in parkirnega režima bo skrbela redarska služba Občine Lendava.

Dodatne informacije:

Urad župana – Polgármesteri Hivatal

Občina Lendava - Lendva Község

Glavna ulica 20, 9220 Lendava

T: +386 2 577 25 10

E: urad.zupana@lendava.si

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!