Novice

Nazaj na novice

Jutri 14. seja sveta v domu kulture

Jutri, 22. decembra, bo od 8. ure dalje 14. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Jutri, 22. decembra, bo od 8. ure dalje 14. seja Sveta Mestne občine Velenje potekala v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Sejo bomo pripravili v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje Republike Slovenije.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1.Potrditev zapisnika 13. seje Sveta Mestne občine Velenje

2.Predstavitev projektnega predloga Industrijsko–tehnološki inkubator

3.Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

4.Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

5.Predlog Sklepa o imenovanju člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6.Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije

7.Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod

8.Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/13)

9.Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2021

10.Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021

11.Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020

12.Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2021

13.Predlog Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje2021 – 2025

14.Predlog Občinskega programa varstva okolja

15.Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje

16.Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Šalek – območje Kavčič

17.Končno poročilo onadzoruKnjižnice Velenje za leto 2019

18.Končno poročiloo nadzoru ZR MOV za leto 2019

19.Končno poročilo o nadzoru KS Pesje za leto 2019

20.Končno poročilo o nadzoru CVIU Velenje za leto 2019

21.Končno poročilo o nadzoru OŠ MPT Velenje za leto 2019

22.Končno poročilo o nadzoru KS Škale Hrastovec za leto 2019

23.Končno poročilo o nadzoru KS Cirkovce za leto 2019

24.Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavihttp://live.velenje.si/.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!