Novice

Nazaj na novice

PROJEKTIVNI BIRO VELENJE – današnja skupščina po šokantnih razkritjih imenovala posebnega revizorja za pregled poslovanja z zasebno družbo direktorja Andreja Božiča – VABILO DELNIČARJEM k pridružitvi postopkom VZMD

Na današnji skupščini družbe Projektivni biro Velenje, d.d., je bilo prisotnega 85,89 % kapitala z glasovalno pravico, poleg Janeza in Martina Božiča, ki imata skupaj v lasti 72,47 % vseh delnic, le še VZMD in Ilirika modra zvezda, d.d.

Na današnji skupščini družbe Projektivni biro Velenje, d.d., je bilo prisotnega 85,89 % kapitala z glasovalno pravico, poleg Janeza in Martina Božiča, ki imata skupaj v lasti 72,47 % vseh delnic, le še VZMD in Ilirika modra zvezda, d.d. Skupščina je imenovalaposebnega revizorja, ki bo preveril vodenje poslov družbe, v razmerju do družbe BA projekt, d.o.o., od leta 2019 dalje. Edinilastnik indirektor družbe BA Projekt je namreč isti Andrej Božič, ki je tudi direktor Projektivnega biroja Velenje, obe podjetji pa naj bi se ukvarjali z enako dejavnostjo. Prav zaradi slednjega so delničarji zahtevali in na skupščini že prejeli tudi nekatera zaskrbljujoča pojasnila o poslovnem sodelovanju z družbo BA projekt, ki pa po mnenju pooblaščenca VZMD nikakor niso ovrgli suma kolizije interesov pri poslovanju. Tako naj bi med drugim Projektivni biro Velenje potreboval pooblaščenega projektanta, kar zanj opravlja izključno BA projekt. Pri temdirektor družbe Projektivni biro Velenje - kljub dejstvu, da jev podjetju zaposlen - delo pooblaščenega projektantaza podjetje, ki ga vodi, opravlja preko drugega podjetja!

Zaradi problematične poslovne in lastniške prepletenosti je VZMD že pred časom male delničarje Projektivnega biroja Velenje opozoril na možne prihodnje scenarije, ki lahkopripeljejo do oškodovanj in tudi do iztisnitve malih delničarjevpod neprimernimi pogoji. Zato VZMD delničarje vabi k povezovanjuv okviru Delničarskega sporazuma in "Delniške OPORE"- doslej se je tem prizadevanjem za izstop iz družbe oz. prodajo pod čim boljšimi pogoji pridružilo že 2,4 % delnic. Iz VZMD ponovnovabijo vse delničarje, ki se jim doslej še niso pridružili, naj svoje delnice prenesejo k civilni družbi "Delniška OPORA" oz. podpišejo Delničarski sporazum pri VZMD. Za vsa dodatna pojasnila so sodelavci VZMD na voljo vsak delavnik med 10:00 in 15:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovudelnice@vzmd.si.

PR VZMD

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!