Novice

Nazaj na novice

Javna razgrnitev in obravnava sprememb prostorskega akta za območje "Livade I"

Osnutek Odloka o delni spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta "Livade I" v Izoli

Osnutek Odloka o delni spremembi in dopolnitvi zazidalnega načrta "Livade I" v Izoli (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN Livade I) bo javno razgrnjen v digitalni obliki na spletni strani Občine Izola: https://izola.si/, v rubriki https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/obvestila-o-javnih-razgrnitvah-in-javnih-obravnavah/, v času od 4. januarja 2021 do vključno 4. februarja 2021.

Z namenom preprečiti širjenje bolezni covid-19 bo gradivo razgrnjeno le digitalno, njegova javna obravnava pa bo zagotovljena na elektronski način, in sicer v obliki videopredstavitve v času javne razgrnitve. V tem sklopu bo zainteresirana javnost preko elektronskega obrazca 20. januarja 2021, od 8. do 18. ure, lahko podajala svoja vprašanja, na katera bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta odgovoril v najkrajšem možnem času ter odgovore objavil na spletu.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bodo dodatna pojasnila v času javne razgrnitve nudili tudi na uradu, in sicer po predhodni najavi ter z ustreznimi ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa.

V času javne razgrnitve dokumenta lahko vse fizične in pravne osebe, organizacije ter skupnosti podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na obrazcu "spremembe in dopolnitve ZN Livade I", dostopnem na povezavi: https://izola.si/obcina-izola/obcinska-uprava/urad-za-urejanje-prostora/, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola ali na elektronski naslov: posta.oizola@izola.si (v zadevo vpišite: Pripombe in predlogi "spremembe in dopolnitve ZN Livade I").

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov podano soglasje za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

PR Občina Izola

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!