Novice

Nazaj na novice

GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO

včerajšnja skupščina v znamenju novega nadzornega sveta in številnih vprašanj VZMD ter pojasnil o poslovanju in perspektivi družbe, ob postopku podaje večinskega deleža, skrbnem pregledu in pričakovanjem prevzemu – VABILO k pridružitvi prizadevanjem VZMD

GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO – včerajšnja skupščina v znamenju novega nadzornega sveta in številnih vprašanj VZMD ter pojasnil o poslovanju in perspektivi družbe, ob postopku podaje večinskega deleža, skrbnem pregledu in pričakovanjem prevzemu – VABILO k pridružitvi prizadevanjem VZMD

Na včerajšnji skupščini družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d. (GG Novo mesto), s skupaj 193 delničarji, je bilo prisotnega 23,55 % kapitala z glasovalno pravico. Skupščine se je -poleg drugega največjega delničarja, g. Andreja Kastelica (9,68 %), ki je zastopal še 62 drugih delničarjev (13,45 %), skupaj torej kar 94,12 % prisotnega kapitala z glasovalno pravico – udeležil le še Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je zastopal interese delničarjev vključenih v"Delniško OPORO"in Delničarski sporazum pri VZMD, skupaj 1,44 % kapitala oz. 5,88 % prisotnega kapitala z glasovalno pravico.

Delničarji so na skupščini soglasno potrdili sklep o spremembi Statuta družbe, ki je bil potreben zaradi vzpostavitve spletne prodaje v poslovni enoti Vrtnarstvo in hortikultura. Ob tem je Predsednik VZMD izrazil upanje, da zaradi relativno pozne uvedbe spletne prodaje, družba v teh težkih časih ni zamudila priložnosti za zaslužek, saj so takšen model prodaje mnoge družbe že zdavnaj uvedle, bržčas neglede na statutarne dopolnitve dejavnosti. Za člana Nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let sta bila na skupščiniizvoljena Andrej Kastelic (100 %)in Jože Pavlin (94,12 %).Pred glasovanjem o vnovični izvolitvi g. Jožeta Pavlina - sicer aktualnega Predsednika Nadzornega sveta - je mag. Verbič zastavilveč vprašanj, predvsem gledeslabšega poslovanja družbev zadnjem obdobju. G. Pavlin je med drugim pojasnil, da je družba -zaradi ustanovitve Slovenskih državnih gozdov (SiDG) in posledične izgube koncesije - praktičnočez noč ostalabrez dela, da pa se stanje izboljšuje, čeprav je situacija težka in so morali posle iskati tudi v tujini.

Mag. Verbič je na skupščini zastavil tudi več vprašanj v zvezi s potencialnim prevzemom družbe in konzorcijem večinskih delničarjev, ki je oktobrav časniku Finance objavilPovabilo k dajanju okvirnih ne-zavezujočihponudb zanakup 53,59 % podjetja. S tem v zvezi je prosil za videnja in morebitnapojasnila o predvidenemčasovnem poteku prodajeoz. koncentracije lastništvav družbi. Direktor in največji delničar družbe, g. Pavec Vladimir (10,94 %), je pojasnil, da trenutno iščejo strateškega partnerja, da je bilo v fazi zbiranj nezavezujočih ponudb izkazanega kar nekaj interesa ter da seže z današnjim dnempričenjajo skrbni pregledi družbe, ki naj bi se zaključili predvidoma do januarja. Temu naj bi sledile zavezujoče ponudbe, glede na to, da ima konzorcij večinski delež, pamoramorebitnitransakciji slediti prevzem. Na izrecno vprašanje mag. Verbiča, o morebitnem interesu ali možnostih za ločeno prodajo nepremičnin, ki v družbi predstavljajo pomembno vrednost, poleg same dejavnosti,pa je direktor pojasnil, da bomorda družbav kratkem uspela prodati tudi nepremičnino, ki jo sicer prodaja že dalj časa, ter da so s tem seznanjeni tudi interesenti za nakup večinskega deleža družbe.

V VZMD sicer že dalj časa pozorno spremljajo dogajanja, povezana z GG Novo mesto, in potencialneprihodnje scenarije, ki lahkopripeljejo tudi doiztisnitve malih delničarjev. Ker so v številnih podobnih primerih v preteklostimali delničarji žal pogosto potegnili krajši konec ter so biliizigrani in nenazadnjeoškodovani, če se pravočasno niso povezalioz. poskrbeli za zaščito ter uveljavljanje svojih pravic in interesov, so jih iz VZMD novembra povabili k podpisu Delničarskega sporazuma oz. prenosu delnic v "Delniško OPORO", z namenom, da se za tako oblikovani sveženj delnicdoseže prodajo delnic popošteni oz. čim višji ceni. Doslej se je prizadevanjem VZMD pridružilo 1,44 % vseh delnic.

Iz VZMD ponovnovabijo vse delničarje, ki se jim doslej še niso pridružili, naj svoje delnice prenesejo k civilni družbi"Delniška OPORA"oz. podpišejo Delničarski sporazum v okviru VZMD. Za vsa dodatna pojasnila sosodelavci VZMD na voljo vsak delavnik med 10:00 in 15:00, na telefonskih številkah 01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovudelnice@vzmd.si.

PR VZMD

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!