Novice

Nazaj na novice

Dve leti delovanja koordinacije P. I. K. A.

Pred dvema letoma je bila na pobudo Občine Izola formirana koordinacija P. I. K. A., ki združuje župane vseh štirih občin slovenske Istre: Pirana, Izole, Kopra in Ankarana. Njen namen je skupno usklajevati ter oblikovati lokalno politiko, saj med občinami zaradi teritorialne umeščenosti, skupne zgodovine, dvojezičnosti in bližine morja obstajajo specifične povezave, ki jih drugod v slovenskem prostoru ni. Sodelovanje pri strateško pomembnih temah se je izkazalo kot učinkovito in zelo pomembno za nadaljnji razvoj tega območja.

Dve leti delovanja koordinacije P.I.K.A.

Izola, 6. januar 2021 –Pred dvema letoma je bila na pobudo Občine Izola formirana koordinacija P.I.K.A., ki združuje župane vseh štirih občin slovenske Istre: Pirana, Izole, Kopra in Ankarana. Njen namen je skupno usklajevati ter oblikovati lokalno politiko, saj med občinami zaradi teritorialne umeščenosti, skupne zgodovine, dvojezičnosti in bližine morja obstajajo specifične povezave, ki jih drugod v slovenskem prostoru ni. Sodelovanje pri strateško pomembnih temah se je izkazalo kot učinkovito in zelo pomembno za nadaljnji razvoj tega območja.

Župani s sodelavci se sestajajo vsak prvi torek v mesecu. Redno si izmenjujejo informacije in koordinirajo aktivnosti, ki so pomembne za prebivalce vseh štirih občin. Že 16. srečanje je včeraj potekalo na sedežu Občine Izola, da bi obeležili spomin na začetke vzajemnega delovanja, pregledali dosedanje delo, dosežene cilje in zasnovali projekte za novo koledarsko leto.

Med vidnejšimi skupnimi cilji velja izpostaviti prizadevanja za dodatni vodni vir, ki bo zlasti v poletnem času zadostil potrebam po pitni vodi na območju vseh štirih občin, in pripravo Pomorskega prostorskega načrta. V ospredju je tudi vzpostavitev novega prometnegaomrežja glavnih cest, ki nadomeščajo načrtovani odsek hitre ceste Jagodje–Lucija, s sonaravno umestitvijo povezave med Piranom in Izolo ter Piranom in priključkom na hitro cesto. Ta bi potekala pretežno v tunelih in dolinah, brez korenitejših posegov v krajino, obenem pa celo posodobila povezave med podeželjem in mestnimi središči, kar bo spodbudilo skladnejši razvoj podeželja in s tem turistične ponudbe. In nenazadnje velja izpostaviti težnjo po skupni medobčinski upravi. Če bodo občinski svetniki potrdili odlok o njeni ustanovitvi, bo ta začela delovati predvidoma julija letos. Medobčinska uprava načrtuje povezovanje občinskih redarjev in inšpektorjev, civilne zaščite in reševanja, revizijske službe ter urejanja prostora s poudarkom na morju in drugih skupnih nalogah. Skupna občinska uprava predvideva združitev le nekaterih nalog posameznih občinskih uprav, medtem ko delovanje obstoječih področij dela znotraj občinskih uprav in njihova suverenost ostajata nespremenjeni. Tak način ureditve bi imel tudi pozitivne finančne učinke.

V bodoče si P.I.K.A. želi vidnejšega sodelovanja turističnih organizacij pod skupno blagovno znamko Love Istria in soorganizacijo večjih športnih prireditev, s strategijo Kultura.PIKA pa namerava vzpostaviti strateško sodelovanje za napredek na kulturnem področju.

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!