Novice

Nazaj na novice

Visoka raven inovativnosti ženskih podjetnic zmanjšuje razliko med spoloma

Posebno poročilo raziskave GEM: The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014 Women’s Report

SPOROČILO ZA JAVNOST

Visoka raven inovativnosti ženskih podjetnic zmanjšuje razliko med spoloma

Posebno poročilo raziskave GEM: The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014 Women’s Report

(Maribor, 18. november 2015) V svetu je bilo v letu 2014 v 83 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM), več kot 200 milijonov podjetnic v nastajajočih in novih podjetjih. Podjetniška aktivnost žensk se je v zadnjih dveh letih v povprečju povečala za 7 % v kar 61-ih nacionalnih gospodarstvih. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

V svetu je bilo v letu 2014 v 83 državah, ki so sodelovale v raziskavi Global Entrepreneurship Monitor (GEM) več kot 200 milijonov nastajajočih in novih podjetnic. Tem je potrebno prišteti še 128 milijonov podjetnic, ki vodijo ustaljena podjetja. Ženske podjetnice so v primerjavi z letom 2012 zmanjšale razliko med spoloma za 6 % in bistveno prispevajo h gospodarski rasti spodbujeni z njihovo podjetniško aktivnostjo. Tako so pokazali rezultati raziskave, ki je najobsežnejša in najbolj poglobljena raziskava podjetniške aktivnosti žensk v svetu.

Ženske podjetnice so v skoraj polovici proučevanih držav izenačene ali celo prehitevajo moške kolege na področju inovativnosti, ki jo raziskava GEM izkazuje z vedno večjo enakostjo med moškimi in ženskami, ki prodajajo izdelke in storitve, ki so za potrošnike novi in jih konkurenca na splošno ne ponuja.

V zvezi z motivacijo za podjetništvo je za nacionalno gospodarstvo bistvenega pomena poznavanje deleža prevladujočega motiva za vključevanje v podjetništvo. Ženske so v povprečju po vsem svetu v enaki meri kot moški podjetniško aktivne pri izkoriščanju podjetniških priložnosti. Prav temu dejstvu gre pripisati zmanjševanje vrzeli med spoloma, izražene v odstotku priložnostno motiviranih podjetnikov v različnih regijah.

"Žal pa temu ni tako tudi v Sloveniji, kjer se v zadnjem letu nakazuje poslabšanje situacije in višanje deleža zgodnje podjetniške aktivnosti žensk zaradi nujnosti. Položaj žensk se glede motivacije za podjetništvo namreč poslabšuje," je povedala prof. dr. Karin Širec, članica raziskovalnega tima GEM Slovenija.

Vključenost žensk v podjetništvo v svetu zelo variira in je v Evropi precej skromna. Največ zgodnje podjetniške aktivnosti žensk beleži Švica, sledijo ji Španija, Portugalska, Finska in, zanimivo, Kosovo. Najnižji delež novih in nastajajočih podjetnic so zabeležile Madžarska, Švedska ter Bosna in Hercegovina. Med 28 proučevanimi evropskimi državami je tako Slovenija zasedla 19. mesto s 33,9 % zgodnje podjetniško aktivnih podjetnic. V kar desetih proučevanih državah pa ostaja verjetnost, da bodo v primerjavi z moškimi podjetniško aktivnejše ženske, enaka ali celo večja. Te države so Salvador, Brazilija, Vietnam, Indonezija, Malezija, Filipini, Zambija, Nigerija, Uganda in Gana.

-----:::-----

Metodologija:

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je obsežna svetovna raziskava, v okviru katere se že vse od leta 1999 proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij. Slovenija se je raziskavi pridružila leta 2002, z njo pa smo dobili odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospeševali. Lansko leto je GEM intervjuval 206.000 odraslih ljudi (18 do 64 let) v 73 državah različnih geografskih in razvojnih značilnosti. Posebno poročilo GEM 2014 Women’s Report temelji na podatkih 73-ih držav iz leta 2014 in 10-ih držav iz leta 2013 (ki niso sodelovale v raziskavi v letu 2014).

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij:

Nosilec slovenskega dela raziskave GEM je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci iz ostalih nacionalnih timov tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave, raziskovalni tim pa sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. Raziskavo GEM podpirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT) ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Informacija o izvedbi in dostopnosti raziskave:

Raziskavo o ženskem podjetništvu so opravili raziskovalci Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) Donna Kelley, Candida Brush, Patricia Greene, Mike Herrington, Abdul Alija in Penny Kew. Izdajo raziskave so finančno podprli Babson College, Universidad Del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), and Tecnológico de Monterrey. Celotno poročilo pod naslovom GEM 2014 Womens Report je dostopno na http://gemconsortium.org/report/49281. Vsebuje razporeditve podatkov po državah, vključno s Slovenijo. Navedeni rezultati pa so vključeni tudi v raziskavi GEM Slovenija 2014, ki jo podpira agencija SPIRIT in je dostopna tudi na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (www.epfip.uni-mb.si in www.gemslovenia.org) ter na spletni strani globalnega konzorcija (www.gemconsortium.org), kjer tudi najdete rezultate raziskav za ostale države.

Dodatne informacije:

Prof. dr. Karin Širec,

Članica tima Global Enterpreneurship Monitor Slovenija

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Telefon: 02 22 90 114

Elektronski naslov: karin.sirec@um.si

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!