Novice

Nazaj na novice

Predstavitev obširne znanstvene monografije Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem

Vabimo vas na predstavitev obširne znanstvene monografije Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine v Ljubljani v četrtek 17. decembra 2015 ob 18. uri.

Vabimo vas napredstavitevobširne znanstvene monografije Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem v Muzejuza arhitekturo in oblikovanje na gradu Fužine v Ljubljani v četrtek 17. decembra 2015 ob 18. uri. Monografija je nastala na podlagi večletnega raziskovalnega dela slovenskih strokovnjakov in sodelavcev Univerze v Mariboru dr. Igorja Sapača in dr. Francija Lazarinija. Gre za več sto strani obsegajoče in bogato ilustrirano knjižno delo velikega formata, kjer je prvič doslej zaokroženo predstavljena arhitektura 19. stoletja na Slovenskem z različnih zornih kotov, od splošnega zgodovinskega okvira, pregleda slogovnega razvoja in glavnih stavbnih zvrsti, do obsežnega kataloga stavb in biografij najpomembnejših arhitektov. Opise dopolnjujejo številne fotografije nekdanje in sedanje podobe najpomembnejših arhitekturnih stvaritev, ter načrti in upodobitve iz slovenskih arhivov in muzejev.

O avtorjih:

Doc. dr. Igor Sapač je leta 2003 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, leta 2006 pa tudi na Oddelku za umetnostno zgodovino ljubljanske Filozofske fakultete. Tam je leta 2009 tudi doktoriral iz konservatorstva. Od leta 2005 do sredine 2014 je delal kot kustos za starejšo arhitekturo v Arhitekturnem muzeju Ljubljana (zdaj Muzej za arhitekturo in oblikovanje). Od leta 2007 predava na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Napisal je vrsto člankov in knjig o arhitekturnih stvaritvah na Slovenskem.

Doc. dr. Franci Lazarini je zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU. Težišče njegovega raziskovalnega dela predstavlja arhitektura 19. in prvih desetletij 20. stoletja, s posebnim poudarkom na sakralni arhitekturi poznega historizma, zanimajo pa ga tudi druga vprašanja iz umetnosti t. i. dolgega 19. stoletja. Je avtor več znanstvenih in strokovnih člankov. Leta 2012 je na Univerzi v Mariboru doktoriral z disertacijo Cerkvena arhitektura lavantinske škofije v času knezoškofa dr. Mihaela Napotnika (1889–1922).​​

http://www.mao.si/Dogodek/Arhitektura-19-stoletja-na-Slovenskem_2.aspx​​

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!