Novice

Nazaj na novice

PROJEKT EVROPSKI MEDENI ZAJTRK POSTAJA RESNIČNOST – AKTIVNOSTI SE NADALJUJEJO TUDI V EVROPSKEM PARLAMENTU

Na sedežu ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica je v petek 7. aprila 2016, ob 10.30 potekala novinarska konferenca Čebelarske zveze Slovenije, na kateri so nastopili predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan NOČ, evropska poslanca Franc BOGOVIČ in Alojz PETERLE ter državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), mag. Tanja STRNIŠA.

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Brdo pri Lukovici 8

1225 Lukovica

SPOROČILO

Datum: 8. 4. 2016

Zadeva: PROJEKT EVROPSKI MEDENI ZAJTRK POSTAJA RESNIČNOST – AKTIVNOSTI SE NADALJUJEJO TUDI V EVROPSKEM PARLAMENTU

Na sedežu ČZS, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica je v petek 7. aprila 2016, ob 10.30 potekala novinarska konferenca Čebelarske zveze Slovenije, na kateri so nastopili predsednik Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) Boštjan NOČ, evropska poslanca Franc BOGOVIČ in Alojz PETERLE ter državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), mag. Tanja STRNIŠA.

Tema tokratne konference je bila predstavitev aktivnosti na področju razglasitve Evropskega medenega zajtrka, ki se odvijajo v evropskem parlamentu, sodelujoči pa so se dotaknili tudi drugih tem kot je sodelovanje čebelarjev na Evropskem tednu čebel v Bruslju in aktivnosti za razglasitev Svetovnega dne čebel.

Predsednik ČZS Boštjan Noč je pojasnil, da sta pobudi Evropski medeni zajtrk in Svetovni dan čebel dva pomembna dogodka za Slovensko čebelarstvo, za čebelo in za promocijo Slovenije. Pohvalil je ekipo MKGP, ki si prizadeva, da bi bila pobuda o razglasitvi Svetovnega dne čebel sprejeta in da se na več ravneh prizadeva za promocijo in uveljavitev medenega zajtrka ter vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije, ki družno podpirajo predlog o razglasitvi Evropskega medenega zajtrka in si prizadevajo za njegovo razglasitev.

Državna sekretarka MKGP Tanja Strniša je dejala, da je prav, da opravimo prerez stanja glede Evropskega medenega zajtrka in Svetovnega dne čebel. Obe iniciativi sta bili podani s strani ČZS in obe podprti s strani Vlade. Meni, da lahko uresničitev obeh pobud v mednarodnem pogledu uresničimo le skupaj. Sloveniji se je pri Evropskem medenem zajtrku že pridružila Madžarska, kot prva podpornica, nato v letu 2015 še Češka in Avstrija. Namero, kot pilotni projekt, pa je napovedala za letos tudi Francija. Pri projektu gre za spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad, varovanje okolje, spodbujanje kmetijstva, lokalne hrane in tradicionalne običaje.

Aktivnosti o Svetovnem dnevu čebel, ki so bile že opravljene, to je predstavitev ideje na ministrski konferenci FAO v Rimu, se nadaljujejo. Prvi teden maja bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan predstavil še na regionalni konferenci FAO v Turčiji. V septembru pričakujejo obravnavo na Odboru za kmetijstvo pri FAO in decembra odločanje o tej resoluciji na Svetu FAO. Pozitivno mnenje Sveta FAO pričakujejo v juliju naslednje leto, od koder bo moral predlog iti v potrditev še na Generalno skupščino OZN, kar je za pričakovati konec leta 2017. Pričakuje, da bi prvič praznovali Svetovni dan čebel leta maja 2018. Strniševa je poudarila, da pobuda v celoti nastavlja trajnostni razvoj v vseh njegovih elementih: ekonomski, okoljski in ne nazadnje tudi socialni vidik. Že letos pa bo 20. maj svečan dan, saj v Sloveniji gostimo generalnega sekretarja FAO José Graziana da Silvo, ki bo med drugim obiskal tudi praznik slovenskih čebelarjev. Strniševa je vesela, da je Slovenija s tema pobudama je pridobila prepoznavnost.

Evropski poslanec Franc Bogovič priznava, da je pobuda o Evropskem medenem zajtrku eden od prvih projektov, s katerim so se združili evropski poslanci in le to predstavili skupaj s čebelarji iz Slovenije lani aprila na Odboru za kmetijstvo (AGRI). Pobudo podpirajo tudi drugi evropski poslanci iz različnih poslanskih skupin. Skupaj nadaljujejo z aktivnostmi, zato so pripravili pisno deklaracijo o Evropskem medenem zajtrku in Svetovnem dnevu čebel, ki jo je podpisalo 44 evropskih poslancev, s prvo podpisanima Francem Bogovičem in Alojzom Peterletom. Vsi evropski poslanci iz Slovenije si prizadevajo, da bi jo podpisalo čim več evropskih poslancev. Pobuda bo uradno podana 11. aprila letos, podpisniki deklaracije pa bodo imeli tri mesece časa, da zberejo več kot polovico podpisov vseh evropskih poslancev. Za uveljavitev deklaracije je potrebnih najmanj 376 podpisov.

Evropski parlament v Bruslju med 13. in 17. junijem organizira že peti Evropski teden čebel. Projekt je zastavljen široko, saj bodo ob tem dogodku potekale konferenca, strokovni forum in t.i. čebelja vas, nanjo pa so povabljeni čebelarji, politiki in strokovnjaki. Bogovič pove, da bodo na konferenci, katere častni pokrovitelj je princ Albert iz Monaka, sodelovali vidni predstavniki politične javnosti, kot je komisar Phil Hogan, izvršni direktor ZN Achim Steiner, predsednik Svetovne čebelarske organizacije APIMONDIA, Philip McCabe, generalni sekretar Copa Cogeca Pekka Pesonen, evropski poslanec Gaston Franco. Na teh dogodkih bo sodelovala tudi Čebelarska zveza Slovenije.

Evropski poslanec Alojz Peterle je vesel, da ideja o medenem zajtrku dobro uspeva tudi v tujini. Meni, da ne gre samo za zajtrk, zajtrk je samo izraz tega. Sporočilo je širše, to je ozaveščanje ljudi o zdravju, hrani, okolju in vrednotenje lokalne pridelave. Pove, da se za projekt Svetovni dan čebel zanimajo velike države, kot so Amerika, Japonska, Indija, Kitajska. Sprašuje se, kako bomo znali to idejo izkoristiti? Sam sodeluje v delovni skupini za čebele, in so pred kratkim govorili o biodiverziteti. V EP je bilo povedano, da število čebeljih vrst pada, kar je slab znak, zato bo potrebno okrepiti prizadevanja, da zadržimo biodiverziteto.

Ob koncu se je Noč dotaknil še trenutnega stanja na področju čebel. Pove, da je bilo preživetje čebeljih družin letos ugodno in da ni indicev, ki bi kazale na njihovo slabo prezimitev. Trenutno cveti oljna ogrščica, ključna za oceno čebelarske letine pa je akacijeva paša. Upa, da glede na vremenske razmere, ki so trenutno tople, ne bo kakšnega dne pod 0° C, ki bi za čebelarje pomenil slabšo čebelarsko letino.

Priloga: Deklaracija o Evropskem medenem zajtrku in Svetovnem dnevu čebel

* * *

Evropski parlament

2014-2019

<NoDocSe>0033/2016</NoDocSe>

<Date>{11/04/2016}11.4.2016</Date>

<TitreType>PISNA IZJAVA</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 136 Poslovnika</TitreRecueil>

<Titre>o evropskem medenem zajtrku in svetovnem dnevu čebel</Titre>

<Depute>Franc Bogovič (PPE), Alojz Peterle (PPE), Patricija Šulin (PPE), MaireadMcGuinness (PPE), Marijana Petir (PPE), Sofia Ribeiro (PPE), James Nicholson (ECR), Françoise Grossetête (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Elisabeth Köstinger (PPE), Albert Deß (PPE), Paolo De Castro (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), Rosa D’Amato (EFDD), Milan Zver (PPE), Romana Tomc (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D) Ivo Vajgl (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Frédérique Ries (ALDE), GyörgyHölvényi (PPE), Mark Demesmaeker (ECR), Pavel Poc (S&D), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Kateřina Konečná (GUE/NGL), GiovanniLa Via (PPE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Karl-Heinz Florenz (PPE), Bart Staes (Verts/ALE), Jo Leinen (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev) (PPE), Norbert Erdős (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Marc Tarabella (S&D), Nicola Caputo (S&D), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Tomáš Zdechovský (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Viorica Dăncilă (S&D), Renata Briano (S&D), Mihai Ţurcanu (PPE), Miroslav Poche (S&D)</Depute>

Pretek roka:<DateForclusion> {11/07/2016}11.7.2016</DateForclusion>

0033/2016

Pisna izjava po členu 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o evropskem medenem zajtrku in svetovnem dnevu čebel[1]

1. Živali oprašujejo približno 90% prostoživečih rastlinskih vrst in mnoge poljščine, kar je bistveno za ohranjanje življenja; k temu znatno prispevajo žuželke, predvsem čebele, in gospodarska vrednost njihovega opraševanja na svetovni ravni se ocenjuje na okrog 153 milijard EUR;

2. množično umiranje čebel in slabljenje čebeljih družin v zadnjem času je nedvomno opozorilo, da čebele niso samoumevne; pri prostoživečih opraševalcih je že po vsem svetu, tudi v Evropi, zaznati negativna gibanja v številčnosti in raznovrstnosti;

3. na podlagi dobre prakse iz projekta Medeni zajtrk, ki med drugim poteka v Sloveniji, na Madžarskem, v Romuniji, na Češkem in v Avstriji ter s katerim predšolske otroke in šolarje ozaveščajo o čebelah in naravi, bi bilo treba podpreti pobudo za evropski medeni zajtrk in tako spodbujati doseganje teh ciljev v vsej EU;

4. posamične pobude tu ne zadoščajo; za razglasitev 20. maja kot svetovnega dneva čebel je potrebna širša podpora, da bomo sporočali o pomembnosti čebel, čebelarstva, zdravih prehranjevalnih navad in lokalnih živil ter o teh vprašanjih izobraževali otroke in odrasle;

5. Svet in Komisijo torej pozivamo, naj razmislita o spodbujanju pobude za evropski medeni zajtrk in naj podpreta prizadevanja za razglasitev svetovnega dneva čebel, s čimer bi javnost ozaveščali, da je treba čebele obvarovati za ohranitev življenja na Zemlji;

6. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

[1] V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni zavezujoča.

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!