Novice

Nazaj na novice

Rekordno leto v slovenskem turizmu zaokrožujeta nov osrednji turistični portal in odlični rezultati globalne digitalne kampanje

Strateška odločitev vodstva Slovenske turistične organizacije, da usmeri ključne aktivnosti v letih 2016–2017 v vsebinski digitalni marketing, je prinesla odlične rezultate. Cilji globalne digitalne kampanje Slovenia – Make New Memories so preseženi, luč sveta pa je danes zagledal nov osrednji slovenski turistični portal www.slovenia.info, oblikovan v skladu z najsodobnejšimi trendi na področju spletnih tehnologij. Ta dva uspešna projekta zaokrožujeta rekordno leto slovenskega turizma in uvrstitve Slovenije med najbolj atraktivne in trajnostno usmerjene države.

Rekordno leto v slovenskem turizmu zaokrožujeta nov osrednji turistični portal in odlični rezultati globalne digitalne kampanje

Ljubljana, 16. decembra – Strateška odločitev vodstva Slovenske turistične organizacije, da usmeri ključne aktivnosti v letih 2016–2017 v vsebinski digitalni marketing, je prinesla odlične rezultate. Cilji globalne digitalne kampanje Slovenia – Make New Memories so preseženi, luč sveta pa je danes zagledal nov osrednji slovenski turistični portal www.slovenia.info, oblikovan v skladu z najsodobnejšimi trendi na področju spletnih tehnologij. Ta dva uspešna projekta zaokrožujeta rekordno leto slovenskega turizma in uvrstitve Slovenije med najbolj atraktivne in trajnostno usmerjene države.

Odmevno in rekordno 2016

Ob ponovni vzpostavitvi samostojnosti Slovenske turistične organizacije (STO) 1. 8. 2015 je ekipa pod vodstvom mag. Maje Pak med ključne dvoletne aktivnosti te inštitucije, katere osnovna dejavnost je promocija in trženje Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave butične turistične destinacije, postavila vsebinski digitalni marketing. Ta je med drugim vključeval oblikovanje novega osrednjega slovenskega turističnega portala www.slovenia.info in globalno digitalno kampanjo Slovenia – Make New Memories.

Ekipi STO je v tem letu uspelo realizirati oba zahtevna projekta, hkrati pa izvesti in nadgraditi še druge promocijske aktivnosti in poslovne dogodke. STO je investirala tudi v televizijsko in outdoor oglaševanje, gostila prek 250 tujih novinarjev ter organizirala prek 45 sejmov in borz in sto predstavitev organizatorjem potovanj. Vsa ta prizadevanja so prinesla ustrezne učinke. Slovenija je tako dobila laskavi naziv prva Zelena država sveta, uvrstila se je v finale izbora National Geographica za nagrado World Legacy in turistične borze WTM v Londonu za nagrado Global Sport Tourism Impact. V okviru turistične borze ITB Berlin je prejela priznanji za promocijska spota slovenskega turizma. Različne lestvice so jo umestile med najbolj atraktivne in varne države sveta, o njej so kot o zanimivi turistični destinaciji poročali številni priznani mediji širom sveta.

Rezultati prvih desetih mesecev z 11 odstotki več prihodov tujih turistov in 10 odstotki več njihovih prenočitev, kar je nad povprečjem v Evropi, napovedujejo rekordno turistično leto v Sloveniji.

Mobile first ali poudarek na mobilnem

Na prepoznavnost turistične destinacije izjemno vpliva tudi njena vidnosti na svetovnem spletu.

V svetu raste število uporabnikov digitalnih in mobilnih storitev; strmo narašča predvsem število tistih, ki do spleta dostopajo s tablicami in mobilnimi telefoni. Statistika zdaj že starega spletnega mesta www.slovenia.info iz letošnjega leta kaže, da je 40 odstotkov obiskovalcev do njega dostopalo z mobilnih naprav, na njem pa so se zadržali približno 2 minuti. Obiskovalce spletnih strani bolj kot dolžina tekstov in količina informacij navdušujejo kratka sporočila v stilu oglasov ter izjemne fotografije in video vsebine.

Na izbiro turistične destinacije kot cilj potovanja pomembno vpliva vtis, ki jo obiskovalec o njej dobi na njeni uradni spletni strani. V močni konkurenci med turističnimi destinacijami si je prepoznavnost nujno graditi z vizualnim izstopanjem, kreativnostjo in napredno uporabniško izkušnjo. Izziv za vsako destinacijo predstavlja uspešen vstop v tako imenovani nakupni proces turista. Naloga sodobne spletne strani nacionalne turistične organizacije je predvsem zadovoljiti prvi dve fazi nakupnega procesa – to je sanjarjenje in raziskovanje – da se bo lahko zgodila tretja faza, to je odločitev za obisk in nakup pri ustreznih ponudnikih. Izkušnji na destinaciji kot četrti fazi sledi peta, to je deljenje doživetij. In tu se ponovno pojavi vloga sodobne spletne strani turistične destinacije, ko s prepletom sodobnih digitalnih orodij omogoči deljenje doživetij obiskovalca, ki bodo sprožila nova sanjarjenja in raziskovanja. Družbena omrežja tako delujejo kot podaljšana roka sodobne spletne strani in doprinesejo k celoviti komunikacijski zgodbi.

Kako se zaljubiti v sLOVEnijo

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega 15. 4. 2016, je STO skupaj z natečajno komisijo za izvedbo projekta novega portala www.slovenia.info izbrala podjetje Creatim Ržišnik Perc, d. o. o. Prepričalo je z rešitvami, grajenimi na izhodiščih: mobilne prilagoditve (tako imenovani mobile first), vizualne unikatnosti, skladne z blagovno znamko I Feel Slovenia in hkrati s sodobnimi trendi spletnega oblikovanja, preproste informacijske arhitekture, ob pomoči katere uporabnik vedno ve, kje se nahaja in kakšen bo njegov naslednji korak, povezave likovnih in tekstovnih vsebin v komunikacijsko celoto, aktivnega spodbujanja obiskovalcev k sodelovanju prek družbenih medijev.

Nov osrednji slovenski turistični portal www.slovenia.info je v skladu z naraščajočim trendom obiskovanja turističnih spletnih strani uporabniško in tehnično popolnoma prilagojen mobilnim napravam. V ospredje postavlja kakovostne, navdihujoče podobe iz Slovenije, ki navdušujejo tudi na manjših zaslonih. Dopolnjujejo jih krajši, informativni zgoščeni teksti, napisani v slogu kreativnih oglasnih sporočil. Integracija Facebooka, Twitterja, Instagrama in

turističnega portala Tripadvisor daje portalu pomembno družbeno kritično referenco.

Cilj novega portala www.slovenia.info je s pomočjo motivov KAM? in KAJ? zlasti pri tujih gostih vzbuditi interes in željo po obisku Slovenije. Do konkretnih turističnih aranžmajev nato pridejo prek spletnih povezav do ponudnikov turističnih storitev in namestitev, s čimer nov portal zagotovi optimalno zadovoljitev želja in potreb gostov.

Novosti tudi za poslovno javnost

V sklopu projekta oblikovanja novega osrednjega slovenskega turističnega portala so bile deležne prenove tudi poslovne strani in fototeka, ki je zdaj za potrebe upravljanja z medijskimi vsebinami razširjena v Mediateko. Tehnološko napreden sistem za upravljanje z medijskimi gradivi, kot so fotografije, video in avdio posnetki, dokumentarno gradivo, omogoča napredno urednikovanje, masovne uvoze gradiv in njihovo avtomatično obdelavo.

Pomembno prednost predstavlja sestavljanje paketov gradiv za servisiranje strokovnih javnosti (novinarjev, turističnih operaterjev in drugih) za nadaljnjo učinkovito promocijo slovenskega turizma.

42 milijonov sanja zeleno, aktivno, zdravo deželo

Za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave butične turistične destinacije in promocijo atraktivnih turističnih produktov je STO skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom izvedla globalno digitalno kampanjo Slovenia – Make New Memories. Potekala je med 18. aprilom in 11. novembrom 2016 prek kanalov, kot so ključni nacionalni portali na 13 mednarodnih trgih, Googlova prikazna mreža, iskalno oglaševanje in družbena omrežja. Ena najobsežnejših digitalnih kampanj v Sloveniji je potekala v 12 različnih jezikih. STO je uporabila 30 avtentičnih izjav, 40 vrhunskih fotografij in 3.669 ključnih besed. Kampanja je vključevala 108 video oglasov, 535 animiranih HTML5 bannerjev v 29 formatih, 869 oglasnih kreativ za družbena omrežja. Vsi oglasi so vodili na 72 pristajalnih strani, na katerih se je predstavilo slovensko turistično gospodarstvo s konkretno ponudbo turističnih paketov.

Končni rezultati kampanje so presegli njene načrtovane cilje. Kampanja je dosegla prek 42 milijonov edinstvenih odjemalcev (načrtovani cilj je presegla za 67,6 odstotka). Prikazanih je bilo prek 217 milijonov oglasov (za 85,5 odstotka več od načrtovanega). Najbolj presenetljivi rezultati so bili na kanalu YouTube (namesto pričakovanih treh milijonov prikazov so jih oglasi dosegli več kot 15 milijonov) ter družbenih omrežjih Instagram (dosegli dva milijona uporabnikov, načrtovan en) in

VKontakte (dosegli 50 milijonov, načrtovana 2). Na FB strani Feel Slovenia je bilo pridobljenih 229.517 novih všečkov (za 129,5 odstotka več od načrtovanega).

Globalno digitalno kampanjo Slovenia – Make New Memories bo STO nadaljevala tudi v letu 2017.

Digitalizacija je priložnost

"Digitalizacija je področje, na katerem moramo slediti novim trendom in si prizadevati, da bi gospodarstvo v celoti izkoristilo vse priložnosti, ki jih nudi. Slovenija mora v celoti prepoznati razvojne možnosti digitalizacije, da postane konkurenčnejša in privlačnejša, digitalna kampanja in nov osrednji slovenski turistični portal pa predstavljata korake v tej smeri. Veseli me, da ponovna osamosvojitev STO že prinaša konkretne rezultate," o rezultatih dela STO v 2016 meni Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

"Ponosna sem, da je celotna ekipa STO izpeljala vse cilje, ki smo si jih zadali ob ponovni osamosvojitvi STO. Zahvaljujoč njenemu predanemu delu in razumevanju nujnosti po nadgradnji dosedanjih prizadevanj z najnovejšimi prijemi na področju promocije in trženja imamo zdaj orodje, s katerim smo lahko še učinkovitejši in vidnejši. Nov osrednji turistični portal bo živi organizem, ki bo s svojo fleksibilnostjo, uporabniško izkušnjo in kreativno uredniško politiko svoje obiskovalce iz faz sanjarjenja in raziskovanja še bolj učinkovito prepričal v nakup. Da bomo pri tem še učinkovitejši, bomo v 2017 organizirali delavnice za usposabljanje na področju digitalnega marketinga na vseh nivojih.

Da je bila odločitev za vsebinski digitalni marketing pravilna in da smo na pravi poti, nas prepričujejo tudi izjemni rezultati letošnje globalne digitalne kampanje Slovenia – Make New Memories. Ob močni usmerjenosti v digitalni marketing bomo nadaljevali tudi z nadgrajevanjem poslovnih dogodkov na naših ključnih trgih," pravi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije.

Kdo so persone slovenskega turizma

V pomoč STO pri nadaljnji promociji Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave butične turistične destinacije ter slovenskega turističnega gospodarstva pri trženju in oblikovanju turističnih produktov in storitev bodo tudi rezultati projekta oblikovanja ciljnih skupin oziroma person slovenskega turizma.

STO je v sodelovanju s podjetjem Valicon Ljubljana, d. o. o., in predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva izvedla projekt za opredelitev ciljnih skupin tujih turistov v Sloveniji. Njihova identifikacije je potekala s pomočjo analize razpoložljivih virov STO, Valicona in različnih mednarodnih raziskav o segmentaciji, potovalnih navadah in preferencah turistov, tipih potrošnikov, trendih življenjskih stilov, delavnic s predstavniki turističnega gospodarstva in STO, kvalitativne

raziskave, ki je vsebovala individualne intervjuje z elementi etnografskega raziskovanja med tujimi turisti na terenu po vsej Sloveniji, kvantitativne raziskave med ponudniki na ciljnih trgih prek kontaktov predstavništev STO v tujini in kvantitativne testne raziskave med splošno javnostjo na izbranem ciljnem trgu v Veliki Britaniji.

Rezultat pridobljenih podatkov je 12 person oziroma ciljnih skupin slovenskega turizma, ki se medsebojno razlikujejo po svojem odnosu do preživljanja prostega časa, motivov in pričakovanj, ki jih vodijo pri obisku posamezne destinacije, velikost

izdatkov, nakupnih navadah idr. Pri določanju segmentov in oblikovanju person so bili ključni trije motivi v turizmu: doživetje, druženje in skrb zase.

Persone so glede na prevladujoči motiv razporejene v tri segmentne skupine:

- DOŽIVETJE (tip skupine raziskovalci): avanturisti, zeleni raziskovalci, aktivne družine, urbani ozaveščeni;

- DRUŽENJE (tip skupine družabniki): predane mame, aktivni nostalgiki, brezskrbni mladi, urbani potrošniki, družabni foodieji;

- SKRB ZASE (tip skupine muze): lepotni razvajenci, večno mladi, sproščeni eskapisti.

Raziskovalni projekt person slovenskega turizma omogoča implementacijo pridobljenega znanja v vsakodnevno prakso, kar je zaradi usmerjenosti v digitalni marketing nujno. Največ dela čaka na področju ciljnega trženja, kjer bodo za ključne persone oblikovana specifična, njim še bolj prilagojena trženjska sporočila, in izbrani ustrezni komunikacijski kanali. Ponudnikom in destinacijam slovenskega turističnega gospodarstva pa lahko služijo kot osnova za nov ali nadaljnji razvoj segmentirane ponudbe produktov ali storitev in trženja.

Dodatne informacije

Slovenska turistična organizacija

Livija Kovač Kostantinovič, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi livija.kovac@slovenia.info

Tel.: 01 5898 550, faks: 01 5898 560

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!