Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

S prenosom znanja iz teorije v prakso do učinkovitejše zaščite otrok pred e-zlorabami

na Fakulteti za družbene vede je 27. septembra 2018 pod naslovom "Obravnava e-zlorab otrok: iz teorije v prakso" potekal osmi posvet na temo zlorab otrok na internetu. Organizatorji posveta prijavna točka Spletno oko, Center za varnejši internet Slovenije, Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, so ponovno zabeležili velik interes strokovne javnosti za obravnavo te problematike. Posveta se je namreč udeležilo več kot 220 slušateljev iz vrst policije, tožilstev, sodišč, socialnih služb, nevladnih organizacij, šolstva in industrije.

Spoštovani,

na Fakulteti za družbene vede je 27. septembra 2018 pod naslovom "Obravnava e-zlorab otrok: iz teorije v prakso" potekal osmi posvet na temo zlorab otrok na internetu. Organizatorji posveta prijavnatočka Spletno oko, Center za varnejši internet Slovenije, Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, so ponovno zabeležili velik interes strokovne javnosti za obravnavo te problematike. Posveta se je namreč udeležilo več kot 220 slušateljev iz vrst policije,tožilstev, sodišč, socialnih služb, nevladnih organizacij, šolstva in industrije.

Prodekanja Fakultete za družbene vede izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda je v uvodnem nagovoru posveta pozdravila udeležence in izpostavila prepoznavnost in pomen prijavnetočke Spletno oko. Ta že enajst let omogoča anonimno prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok in javnost ozavešča o s tem povezanih problematikah.

Direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Boštjan Lindav je v nagovoru opozoril, da sodobna tehnologija družbi prinaša tako dobre, kot tudi slabe stvari. Sam pričakuje vedno nove izzive na področju identifikacije in zaščite žrtev in obravnave storilcev teh dejanj. Poudaril je pomen razvoja novih preventivnih ukrepov in pomen izobraževanja strokovnjakov za varstvo in zaščito otrok. Ker uporaba sodobnih tehnologij ne pozna meja, je po njegovih besedah pomembno multidisciplinarno sodelovanje na vseh ravneh, tako doma, kot na mednarodni ravni. Pojasnil je, da je Policija v letu 2017 obravnavala 187 (v letu 2016 110) kaznivih dejanj Prikazovanja, izdelave, posesti in posedovanja pornografskega gradiva po 176. členu Kazenskega zakonika.

Po mnenju direktorja Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije g. Nenada Šutanovca otroci in mladostniki tudi zaradi radovednosti in naivnosti ranljivi, starši pa se prepogosto ne zavedajo nevarnosti, ki prežijo na spletu. Poudaril je tudi pomen digitalne pismenosti.

V plenarnem predavanju posveta je profesorica forenzične klinične psihologije iz Univerze v Edinburgu dr. Ethel Quayle predstavila raziskave na področju e-zlorab in pomen, ki jih imajo te za preventivne ukrepe. Raziskave med drugim kažejo, da je vsak peti mladostnik že bil intimno izpostavljen na spletu, vsakega devetega pa so na spletu že nagovarjali k spolnim dejanjem. Povedala je, da dejanj, ki jih odrasli prepoznamo kot zlorabe, otroci pogosto ne prepoznavajo za take. Izpostavila je tudi podatke, ki kažejo nato, da mlajši, kot je otrok, hujša je oblika zlorabe.

Sabina Klaneček iz Ministrstva za pravosodje je v svojem predavanju predstavila nov projekt Hiša za otroke.Toje hiša, kamor pridejo otroci, ki so žrtve kaznivih dejanj spolne zlorabe, nasilja v družini ali surovega ravnanja. V njej so nato deležni obravnave tako pedagoga, psihologa, zdravnika, socialnega delavca kot tudi policista. Opravi se forenzični intervju, tako za namene morebitnih postopkov, kot tudi v pomoč otroku. Namen hiše je v čim večji meri ublažiti stresnost kazenskih postopkov, ko se v njih v takšni ali drugačni vlogi znajdejo najbolj ranljivi člani naše družbe. Eno leto in pol se bo storitev izvajala v eni hiši, nato bodo naredili evalvacijo in storitve nadgradili. Načrtovane so tri Hiše za otroke.

Poudarek letošnjega posveta je bil sicer na širokem naboru delavnic, na katerih so udeleženci in udeleženke lahko pridobili konkretna znanja za obravnavo zlorab in spornih internetnih vsebin. Na teh so med drugim obravnavali možne preventivne ukrepe in izzive na področju varne uporabe sodobnih tehnologij, nevarnosti, povezane s t.i. sekstingom, načine prepoznavanja različnih oblike e-zlorab, smernice za ravnanje v primeru incidentov na šolah.

Povezava na povzetek dogodka s fotografijami:

https://www.spletno-oko.si/novice/prenosom-znanja-iz-teorije-prakso-do-ucinkovitejse-zascite-otrok-pred-e-zlorabami

Projekt Spletno oko in krovni projekt Center za varnejši internet izvajajo Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS, financirata pa ga Evropska komisija in Ministrstvo za javno upravo.

Lepo vas pozdravljamo,

Organizatorji posveta

Andrej MotlKoordinator projektov / Projects coordinator

Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu SPLETNO OKO / Hotline SPLETNO OKOCenter za varnejši internet / Safer Internet Centre Slovenia

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!