Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

AKADEMIJA 2018 – DRUŽBENA ODGOVORNOST Z MLADIMI IN ZA MLADE

Akademija 2018 - Družbena odgovornost z mladimi in za mlade letos premierno poteka v Mariboru. Namen projekta je mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo ter jih na usposabljanjih povezati s podjetji, ki so že ali pa še vstopajo na pot družbene odgovornosti. Projekt je na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2018 prijavil Inštitut IRDO skupaj s partnerji Univerzo v Mariboru in Štajersko gospodarsko zbornico.

AKADEMIJA 2018 –

DRUŽBENA ODGOVORNOST Z MLADIMI IN ZA MLADE

Akademija 2018 - Družbena odgovornost z mladimi in za mlade letos premierno poteka v Mariboru. Namen projekta je mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo ter jih na usposabljanjih povezati s podjetji, ki so že ali pa še vstopajo na pot družbene odgovornosti. Projekt je na Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2018 prijavil Inštitut IRDO skupaj s partnerji Univerzo v Mariboru in Štajersko gospodarsko zbornico.

Na izobraževanje o družbeni in osebni odgovornosti vabimo 20 mladih, ki bodo po koncu usposabljanje tudi prejeli certifikat za vodjo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja. Pripravljenih je 40 ur usposabljanja s kakovostnimi predavatelji predvsem iz področja družbene in osebne odgovornosti, trajnostnega razvoja, osebnega in poslovnega načrtovanja, pa tudi kariernega svetovanja, prepoznavanja lastnih sposobnosti in pridobivanja ustreznih kompetenc za razvoj in kariero.

Čeprav so gospodarski kazalci od leta 2017 spodbudnejši, še vedno zaznavamo previsoko brezposelnost med mladimi, predvsem ostaja problematičen prestop mladih iz izobraževalnega sistema v zaposlitveni sistem. S projektom "Akademija 2018" želimo prispevati h kakovostnejšemu vstopu mladih na trg dela in večletni trend spodbujanja zaposlitev in zaposlovanja mladih nadgraditi z bolj kakovostnimi oblikami dela in poslovanja.

Usposabljanje se prične v petek, 12. oktobra 2018 na Univerzi v Mariboru in poteka pet petkov (razen v času počitnic) do 23. novembra 2018. Prijave so še mogoče do 10.10.2018, več informacij in prijave na spletnih straneh www.irdo.si.

Vljudno prosimo za pomoč pri širjenju informacije!

Mag. Anita Hrast,

Direktorica Inštituta IRDO

Kaj je družbena odgovornost?

Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v vseh svojih odnosih.

Kaj je trajnostni razvoj?

Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe generacij brez ogrožanja možnosti naslednjih generacij, da bodo lahko zadovoljevale svoje potrebe.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!