Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Nove poti k "trikotniku znanja" z novim online doktorskim programom

DOBA Fakulteta si že 15 let prizadeva za uravnotežen razvoj in rast. Poleg pedagoške odličnosti intenzivno razvija znanstveno raziskovalno dejavnost in tako so se oblikovali razlogi za razvoj tudi najvišje ravni študija – doktorskega študija. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi pozitivno ocenil in ga konec septembra akreditiral.

Nove poti k "trikotniku znanja" z novim online doktorskim programom

DOBA Fakulteta si že 15 let prizadeva za uravnotežen razvoj in rast. Poleg pedagoške odličnosti intenzivno razvija znanstveno raziskovalno dejavnost in tako so se oblikovali razlogi za razvoj tudi najvišje ravni študija – doktorskega študija. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je doktorski program Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi pozitivno ocenil in ga konec septembra akreditiral.

Posebnosti in prednosti doktorskega programa na DOBA Fakulteti

1. EDINSTVENA VSEBINA

Nov doktorski program se smiselno navezuje na tako imenovani "trikotnik znanja", ki povezuje izobraževanje, znanost in inovacije. S svojim interdisciplinarnim pristopom smiselno odgovarja na strokovna in znanstvena vprašanja vseh treh področij. Razvijanja novih znanj in rešitev na področju inoviranja in trajnostnega poslovanja namreč brez tehnološkega razvoja in/ali uporabe naprednih digitalnih tehnologij skoraj ni več mogoče uresničiti. Vidiki tehnološkega razvoja, digitalizacija podjetništva, industrije in družbe nasploh ter razvijanje kompetenc učinkovitega obvladovanja sprememb so zato ključni sestavni deli vseh segmentov doktorskega programa.

2. ONLINE IZVEDBA

Program je oblikovan po najsodobnejših načelih visokošolskega študija, naravnan k učnim rezultatom z odlično izvedbo, ki temelji na sodobnih in inovativnih pedagoških pristopih.

Je edini doktorski program v Sloveniji ki se izvaja v celoti online.

Online študij omogoča popolno fleksibilnost, dostopnost 24/7 in stalno podporo učiteljev in mentorjev. Kljub odsotnosti osebnega stika je online študij dinamičen in interaktiven.

3. MODULARNA IZVEDBA

Študij poteka modularno, kar pomeni, da se znotraj zaključenih učnih sklopov prepletajo strokovne vsebine, metodološko-raziskovalne vsebine in samostojno delo zapripravo doktorske disertacije.

4. OBLIKOVANJE LASTNEGA IZVIRNEGA PRISPEVKA K ZNANOSTI

S samostojnim, kritičnim in refleksivnim analiziranjem, povezovanjem in vrednotenjem informacij, pojavov, procesov, praks in trendov bodo doktorski študenti oblikovali lasten izvirni prispevek k znanosti. Nov doktorski program pri študentih do najvišje stopnje razvija sposobnosti kritičnosti, kreativnosti in avtonomnosti pri reševanju intelektualnih izzivov.

Razlogi za razvoj in akreditacijo doktorskega programa na DOBA Fakulteti

Inoviranje izhaja iz celotnega razvoja DOBA Fakultete in ga ponazarja že dejstvo, da je fakulteta kot prva v regiji pristopila k online izobraževanju, ga edina v državi in širši regiji tudi tehnološko in vsebinsko obvladuje ter se edina ponaša z vrhunsko evropsko akreditacijo za online študij EFMD EOCCS.

Stalni stik s prakso tako preko študentov, ki so večinoma zaposleni, kot učitelji, ki praviloma delujejo tudi v praksi, je oblikoval pomen vrednot trajnostnega poslovanja v študijskih programih fakultete in tako tudi doktorskega študija.

Gotovo je fakulteta poklicana govoriti tudi o digitalni družbi, saj to dokazuje z obvladovanjem tehnologij online študija, ki močno vplivajo na vključevanje digitalnih znanj in pristopov pri izvajanju študijskih vsebin.

Trajanje programa: 3 leta (180 ECTS)

Znanstveni naziv: doktorica znanosti/doktor znanosti

Pričetek izvajanja programa: Prve študente v doktorski program bo DOBA Fakulteta vpisala jeseni 2019/20.

DOBA Fakulteta Maribor je sodoben samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta 2003. Modernost in odličnost fakultete temeljita na novih vsebinskih elementih, kot so inovativnost, trajnostni razvoj ter uporabna, sodobna in praktična znanja. DOBIN model online študija je tudi edini mednarodno akreditiran online študij v jugovzhodni Evropi, ki se lahko pohvali s kar dvema mednarodnima akreditacijama kakovosti online študija. Študentje lahko izbirajo med štirimi akreditiranimi visokošolskimi dodiplomskimi in štirimi magistrskimi programi ter doktorskim programom. Programe izvajajo v štirih jezikih. Letno na DOBA Fakulteti študira 1.100 novih študentov iz 46. držav sveta.

Polona BalohSLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMIT+386 (0)2 228 38 59M+386 (0)41 257 467

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!