Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije pripravlja posvet z naslovom "Misliti Tivoli – izzivi celovitega upravljanja mestnega parka", ki bo potekal v petek, 12. oktobra 2018, v Ustvarjalnem centru Švicarija, v parku Tivoli v Ljubljani.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 5. oktober 2018: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije pripravlja posvet z naslovom

"Misliti Tivoli – izzivi celovitega upravljanja mestnega parka", ki bo potekal v petek, 12. oktobra

2018, v Ustvarjalnem centru Švicarija, v parku Tivoli v Ljubljani.

Z jesenskim posvetom osvetljujemo vsestranski pomen osrednjega mestnega parka in vzpodbujamo

razmišljanje o njegovem celovitem upravljanju.

Posvet Misliti Tivoli sestavljajo trije sklopi:

V prvem sklopu (VREDNOTE) bodo kakovosti Tivolija osvetljene z različnih vidikov, z namenom,

da pojasnijo kompleksnost mestnega parka, njegovo zgradbo, raznolike rabe in pomene. V

drugem sklopu (VZORI IN IZKUŠNJE) bodo predstavljeni primeri urejanja in prenove zgodovinskih

mestnih parkov iz srednjeevropskega prostora. Krajinska arhitektka Kathrin Franz bo s

primeri iz lastne prakse predstavila celovit proces prenove zgodovinskih vrtov in parkov. Prof.

dr. Kinga Szilagy bo predstavila mestni park Varosliget v Budimpešti in ključne izzive, povezane

z njegovim urejanjem. V tretjem sklopu (IZZIVI) bo govora o Tivoliju kot o upravljalskem izzivu.

Predstavljene bodo aktivnosti v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Izpostavljene

bodo vzdrževalske dileme in principi ravnanja z obstoječim drevesnim fondom. Predstavljena

bo turistična in komercialna raba, s katero se sooča park Tivoli.

Vsakemu sklopu predstavitev bo sledila moderirana razprava s predavatelji in občinstvom, katere

cilj je oblikovati izhodišča za celovito upravljanje parka Tivoli.

Posvet je namenjen predvsem strokovni javnosti s področja upravljanja zelenih površin, krajinske

arhitekture, urejanja prostora, javne uprave, arhitekture, varstva narave in kulturne dediščine.

Na posvet posebej lepo vabimo predstavnike institucij, ki delujejo v območju mestnega

parka in širšega prostora Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Posvet bo povezovala dr. Maja Simoneti (IPoP – Inštitut za politike prostora), več o vsebini pa si

lahko preberete v priloženem programu.

Vljudno vabljeni!

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije,

Upravni odbor

kontakt:

Luka Javornik 031 868 828

javornik.dkas@gmail.com

Tina Trampuš 040 670 472

tina.dkas@gmail.com

www.dkas.si

"Misliti Tivoli – izzivi celovitega upravljanja mestnega parka", posvet DKAS, Ustvarjalni center Švicarija, 12. oktober 2018

Partnerja pri izvedbi posveta sta MGLC – Ustvarjalni center Švicarija in Oddelek za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Dogodek bo izveden s podporo Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Ljubljana in donatorjev.

Misliti Tivoli – Izzivi celovitega upravljanja mestnega parka

Tivoli je osrednji ljubljanski park. Je pomemben del mesta, urejena in oblikovana narava, ki smo

jo meščani sprejeli kot del bivalnega okolja in sklenili ohranjati za javno rabo. Zgodovina

Tivolija, razumevanje razlogov za njegov nastanek in osvetlitev njegovih pomenov so

pomembno izhodišče za razmišljanje o tem, kako z njim ravnati.

Tivoli je kulturna dediščina, območje ohranjene narave v mestu, prostor spomina, oddiha,

rekreacije, športa in številnih načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti. V prvi vrsti pa je mestni

park, čigar prostorska in programska odprtost omogočata, da vanj vpisujemo svoje zgodbe.

Park Tivoli je izvirna kompozicijska celota, ki mesto povezuje z gozdnim zaledjem. Travne

ploskve, drevoredi, drevesne gruče, sprehajališča in drugi parkovni motivi so samo na videz

samoumevne prvine. Sestavljajo edinstven, skrbno oblikovan prostor, namenjen

vsakodnevnemu oddihu in navdihu.

Na posvetu bomo prav na primeru Tivolija razmišljali o ključnih izzivih sodobnega upravljanja z

mestnimi parki. Zakaj je Tivoli za Ljubljano nenadomestljiv? Zakaj parke sploh potrebujemo? Na

kakšne načine jih uporabljamo? Kako se današnji način življenja udejanja v zgodovinskem parku?

Lahko v mestnem parku, ki postaja ikona, turistična znamenitost in prostor komercializacije,

še zagotovimo prostor za praznino, spontanost in nedorečenost?

Posvet je priložnost za pogovor med vsemi, ki javni mestni prostor in parke uporabljamo, se z

javnimi mestnimi prostori strokovno ukvarjamo in o njih odločamo. Celovito upravljanje mestnih

parkov se lahko udejanji le skozi dialog, ki sooča vse strokovne vidike oblikovanja, varovanja

in vzdrževanja, usklajeno delovanje upravljavskih ustanov in pričakovanja uporabnikov.

"Misliti Tivoli – izzivi celovitega upravljanja mestnega parka", posvet DKAS, Ustvarjalni center Švicarija, 12. oktober 2018

Partnerja pri izvedbi posveta sta MGLC – Ustvarjalni center Švicarija in Oddelek za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani.

Dogodek bo izveden s podporo Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Ljubljana in donatorjev.

Tadej BevkUpravni odbor DKAS

Foto: DKAS

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!