Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

HORUS: Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2018!

ROK ZA ODDAJO VLOG JE 30. OKTOBER 2018, ZATO POHITITE S PRIJAVO IN ODDAJO OBRAZCEV.

Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2018!

ROK ZA ODDAJO VLOG JE 30.OKTOBER 2018, ZATO POHITITE S PRIJAVO IN ODDAJO OBRAZCEV.

Spoštovani,

kdor družbene odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo.Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva,da se zavedajo vplivov, ki jih imajona okolje in ljuditer vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve.

ZAKAJ?

Ker so v svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jimdružbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi,kot so npr.:

üvečja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti,pri kupcih, dobaviteljih, drugih poslovnih partnerjih,

üvečja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma, prezentizma in fluktuacije, pa tudi stavk, in stroškov za vse te in podobne pojave,

üveč predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,

üpridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,

üracionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,

üveč dobička ob izteku leta.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitevSlovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus2018.Razpis je namenjenpodjetjem(mikro/majhnim, srednje velikim, velikimpodjetjem)indrugim organizacijam,podjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini,novinarjemterostalim organizacijaminposameznikom, ki delujejodružbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemocelovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Razpis sta3. 10. 2018v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavila IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi.

KATEGORIJE ZA PRIJAVO:

A.Za pravne osebe - mikro in s.p.,majhna, srednje velika, velika in socialna podjetja ter zavode in druge organizacije(PRIJAVNINA):

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2018– NAGRADE IN PRIZNANJA:

1.za celotno organizacijo – NAGRADA ZA STRATEŠKO CELOVITOST PRAVNE OSEBE (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti)

2.za projekt –PRIZNANJE ZA PROJEKT (sodelovanje gospodarstvo, šolstvo, mladi)

B.Za fizične osebe (PRIJAVNINE NI):

Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus2018 -POSEBNA PRIZNANJA:

1.Splošno

2.Novinar/ka

3.Slovenci v zamejstvu in po svetu (podeljujemo v sodelovanju z Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu)

KAJ S SODELOVANJEM NA RAZPISU KOT PRAVNA OSEBA PRIDOBITE?

üS specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO in poslovanja ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.

üDodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji (za prijavitelje za strateško nagrado).

üPosredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.

üVeč objav o vaši organizaciji v medijih.

üMožnost prejema nagrade Horus 2018 in/ali priznanja Finalist Horus 2018 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2018, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.

ü 20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Koga vabimo k prijavi na razpis?

vpodjetja in druge organizacije,

vizobraževalne ustanove,

vslovenske podjetniške organizacije/podjetnike v zamejstvu in po svetu,

vnovinarje ter

vdružbeno odgovorne posameznike in organizacije.

VEČ INFORMACIJ O RAZPISU IN PRIJAVNICE NAJDETE NA TEJ POVEZAVI:

http://www.horus.si/razpis-2018/

Vabimo vas, da v projektu sodelujete z vašim primerom dobre prakse in delujete z zgledom!Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost in upoštevanje soodvisnosti pri poslovanju slovenskih podjetij, zavodov. Dvostopenjsko ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki za razne vidike družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij. Ocenjevanje bo potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek pa bo dan celovitim pristopom in projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Nagrada HORUS bo letos podeljena žedesetič.

Poslovni klub Horus

Dosedanji prejemniki priznanj in nagrad Horus iz preteklih let so 11. junija 2015 ustanovili Poslovni klub Horus, ki združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih praks in tako povezuje slovenska družbeno odgovorna podjetja. Člani kluba menijo, da je sedaj nastopil čas, da naredimo skupno zavezo Sloveniji in pomagamo tudi drugim podjetjem krepiti družbeno odgovornost. Želimo sodelovati z odgovornimi podjetji in z njimi nadgrajevati naše delo, zato se jim pridružite tudi vi!

Rok za prijavo

Razpisno dokumentacijo za vsako kategorijo prijaviteljev posebej ter ostale informacije o projektu, partnerjih in razpisu najdete na spletnem mestuwww.horus.si.

Vlogo do30. oktobra 2018pošljite nanaslov inštituta IRDOv enem tiskanem in enem tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (več informacij v razpisu).

Dodatne informacije:

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, GSM: 031 344 883, e-pošta:nagrada.horus@irdo.si

Veselimo se vašega sodelovanja na tem natečaju in promocije vašega primera dobre prakse v slovenski javnosti!S spoštovanjem,

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade

in

Anita Hrast,direktorica

Foto: IRDO

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!