Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Dogodek NewPilgrimAge - 22.10.2018 ob 15.00

vljudno vas vabimo na dogodek projekta "NewPilgrimAge" (NPA), ki bo potekal v ponedeljek, 22. oktobra 2018, ob 15. uri v pritličju Tkalke, Tkalski prehod 4, Maribor.

Spoštovani,

vljudno vas vabimo nadogodek projekta "NewPilgrimAge"(NPA),

ki bo potekal vponedeljek, 22. oktobra 2018, ob 15. uri v pritličju Tkalke, Tkalski prehod 4, Maribor.

Temadogodka:

Predstavitev projekta "NewPilgrimAge" (ki je del programa Intrerreg Central Europe) –Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih skupnih vrednotkot novi promotor skupnostne gostoljubnosti v 21. stoletju.

Partnerska mesta projekta "NewPilgrimAge" (iz Slovenije, Madžarske, Italije, in Hrvaške), med katerimi je tudi Maribor, so predana varovanju kulturnih spomenikov z namenom, da ponovno oživijo kulturno dediščino in promovirajo skupne evropske vrednote, kot sta solidarnost in gostoljubnost.

Ob samem projektu bodo predstavljene tudi skozi natečaj izbrane ideje za promocijo poti kulturne dediščine v Mestni občini Maribor, na okrogli mizi pa bomo spregovorili še o vplivu projekta na skupnost.

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo.

OPIS PROJEKTA "NewPilgrimAge"

Naziv v izvirniku: NewPilgrimAge: 21th century reinterpretation of the St. Martin related

shared values and cultural heritage as a new driver for community-sourced hospitality

NewPilgrimAge: Reinterpretacija dediščine sv. Martina in z njim povezanih skupnih vrednot in kulturne dediščine kot novi promotor skupnostne gostoljubnosti v 21. stoletju.

Vodilni partner: mesto Sombotel, Madžarska

Trajanje projekta: 1. junij 2017 - 31. maj 2020

Mesta in kulturne organizacije iz štirih srednjeevropskih držav – Madžarske, Slovenije, Italije in Hrvaške– bodo skozi specializirana projektna izobraževanja pridobila najnovejša znanja, s katerim bodo pritegnila svoje občane, še posebej mlade in male podjetnike. Ti bodo sodelovali pri novih ustvarjalnih idejah in pobudah za vrednotenje neizkoriščenih dediščinskih potencialov (kot npr. volonterskih storitev pri varovanju kulturne dediščine in kulturnem turizmu, digitalizaciji, vnovični rabi dediščine s pomočjo kreativne in kulturne industrije). Hkrati se bo razvilo in preizkusilo IT aplikacije za promocijo kulturnih proizvodov in storitev, ki so osnovani na dediščini, z namenom da se pritegne tudi mlajše generacije digitalne dobe. Nove rešitve bodo predstavljene v Modelu za vrednotenje kulturne dediščine, ki bo osnovan z vključevanjem skupnosti (t.i. Community-sourced CH valorisation Model) in bo uporaben v vsakem podobnem srednjeevropskem mestu.

Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (iz kulturnih, izobraževalnih, inovativnih skupnosti) razvili tudi lokalni načrt (Roadmap), s katerim bo mogoče določiti nadaljnje strateške korake za trajnostno upravljanje kulturne dediščine in opolnomočenje lokalnih skupnosti. Projekt bo postavil temelje za transnacionalno mrežo mest, povezanih z dediščino sv. Martina, ki bo obogatena s skupno blagovno znamko in skupno prepoznavno strategijo (Jointly Visibility Strategy), s ciljem izboljšati odgovorni kulturni turizem in okrepiti lokalne ekonomije ter družbe.

Projekt "NewPilgrimAge" je bil odobren v okviru programa Interreg Central Europe 2014 – 2020, v okviru prioritete 3. Cooperating on natural and cultural resources for sustainable growth in CENTRAL EUROPE, podprioritete 3.2 To improve capacities for the sustainable use of cultural heritage and resources.

Ozadje sv. Martina

Sv. Martin, simbol vzajemnega sodelovanja, je eden izmed najbolj priljubljenih svetnikov v

Srednji Evropi. Posvečeno mu je na tisoče spomenikov, živ spomin na njegovo življenje pa

ohranja tudi bogata nesnovna kulturna dediščina (ljudsko pripovedništvo in legende).

Evropska kulturna pot sv. Martina povezuje njegov rojstni kraj, Savarijo (danes poznano kot

Szombathely, madžarsko mesto, ki je v vlogi vodilnega partnerja), s Toursom v Franciji, kjer je sv. Martin postal škof. Partnerska mesta v projektu NewPilgrimAge, ki ležijo ob glavni poti ali njenih stranskih poteh, so zavezana k varovanju in s sodobnimi interpretativnimi orodji oživljanju kulturne dediščine, povezane s sv. Martinom. Hkrati bomo promovirali evropske vrednote solidarnosti in gostoljubnosti.

Program dogodka in več o projektu vam pošiljamo v prilogi.

Za vsa vprašanja smo na voljo na e-naslovu:Alenka.likarmastnak@maribor.si

Team projekta NewPilgrimAge

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!