Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Novi predsednik ustavnega sodišča

Glede na danes izvedene volitve Vas obveščam, da je bil za naslednjega predsednika Ustavnega sodišča soglasno izvoljen sodnik dr. Rajko Knez. Funkcijo predsednika bo nastopil 19. decembra 2018.

Spoštovani,

Ustavno sodišče je danes na upravni seji izvedlo volitve novega predsednika Ustavnega sodišča. V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o Ustavnem sodišču predsednika Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki izmed sebe s tajnim glasovanjem za dobo treh let. Volitve morajo biti opravljene pred iztekom mandata prejšnjega predsednika Ustavnega sodišča.

Glede na danes izvedene volitve Vas obveščam, da je bil za naslednjega predsednika Ustavnega sodišča soglasno izvoljen sodnikdr. Rajko Knez. Funkcijo predsednika bo nastopil 19. decembra 2018.

Lep pozdrav.

dr. Sebastian Nerad

generalni sekretar

Beethovnova 10, SI - Ljubljana, p.p. 1713

t:+386 (0)1 477 64 14

f:+386 (0)1 251 04 51

e:sebastian.nerad@us-rs.si

w:www.us-rs.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!