Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Posvet ZRS: Pregled Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja

Zbornica računovodskih servisov za člane ZRS organizira posvet na temo Pregleda Smernic za izvajanje ZPPDFT v sredo, 14. novembra 2018, od 9.00 do 12.30 ure v dvorani C v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Posvet ZRS: Pregled Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanjaKraj:GZS, dvorana C v 1. nadstropju, Dimičeva 13, Ljubljana,Organizator:Zbornica računovodskih servisovKontakt:Tanja Malič, 01/5898 316, zrs@gzs.siZbornica računovodskih servisovza člane ZRS organiziraposvet na temo Pregleda Smernic za izvajanje ZPPDFTv sredo, 14. novembra 2018,od 9.00 do 12.30 urev dvorani C v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

ZPPDFT-1 je implementiral direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma, ki med drugim med „pooblaščene subjekte“, tj. po naše „zavezance“ šteje tudi revizorje, zunanje računovodje in davčne svetovalce.

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je 21. avgusta 2018 objavil nove

Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanjaPriloga I: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarjaPriloga II: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizmaNamen posveta

je podrobneje predstaviti smernice ter razložiti posamezna opravila zavezancev. Pregledali in komentirali bomo tudi indikatorje za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja in financiranja terorizma.Posvet je namenjen samo članom Zbornice računovodskih servisov.

Vsebina posvetaSplošno o pranju denarja in financiranju terorizmaNaloge in obveznosti zavezancev po ZPPDFT-1Ocena tveganjaImenovanje pooblaščenca in namestnikovPregled strankekdaj ni potrebenobičajni pregled strankepoglobljeni pregled stranke (politično izpostavljene osebe)poenostavljeni pregled strankeSporočanje predpisanih podatkov UraduStrokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontroleZagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje z ZPPDFT-1 predpisanih evidencIndikatorjiPredavateljicaMaja Bohorič Rade

je davčna svetovalka v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. Od leta 2009 aktivno sodeluje v delovni skupini ZRS z UPPD za pripravo smernic.

Trajanje

sreda, 14. november 2018, 9:00 -12:30 (4 šolske ure z enim 30-minutnim odmorom).

Kotizacija

Posvet je brezplačen za člane ZRS.

Prijave in odjave

Prijavite se s prijavnim obrazcem na dnu objave. Prijave sprejemamo do 12. 11. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.

Odjava prijavljenih udeležencev z dogodka, brez finančnih posledic, je mogoča le v pisni obliki na naslovzrs@gzs.sinajkasneje v ponedeljek, 12. novembra 2018 do 10:00. V primeru, da udeleženec sodelovanja na dogodku ne odpove v navedenem roku in obliki, mu organizator dogodka zaračuna 15,00 EUR + DDV režijskih stroškov (na posameznega udeleženca).

Posebna priložnost

Člani ZRS bodo lahko na posvetu ZRS po ugodnejši ceni naročili vzorce notranjih aktov.

Obrazec za prijavoSpletni obrazec za prijavo na dogodek >

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!