Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Kandidatura na lokalnih volitvah 2018 v Občini Šempeter-Vrtojba

Kandidatna lista Lista Milana Turka za člane Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Kandidatura na lokalnih volitvah 2018 v Občini Šempeter-Vrtojba

Županski kandidat Milan Turk

Kandidatna lista Lista Milana Turka za člane Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba

Letošnje lokalne volitve se počasi približujejo, zato bi vas želeli seznaniti z našimi nameni in načrti v zvezi s kandidiranjem na volitvah za župana in člane občinskega sveta v Občini Šempeter-Vrtojba.

Tako kot na preteklih dveh lokalnih volitvah, namerava dosedanji župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, tudi na letošnjih kandidirati s podporo volivcev. Izmed volivcev, ki podpiramo kandidata Milana Turka, je bila sestavljena lista kandidatov za občinski svet z imenom Lista Milana Turka. Prepričani smo, da smo z našim delom in prizadevanji v mandatu, ki se izteka, pomembno pripomogli, da se naša občino uspešno razvija na vseh področjih. Temu pritrjujejo razne meritve in ocenjevanja, po katerih se Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi različnih kriterijev razvitosti, razvojnega potenciala in kakovosti življenja redno uvršča v sam vrh slovenskih občin, na kar smo lahko zelo ponosni.

Pogled župana Milana Turka na uspehe preteklega mandata

"Vesel sem, da smo uspešno zaključili zelo velik in za okolje pomemben projekt izgradnje čistilne naprave in kanalizacijskega sistema, ki uspešno obratuje. Na področju zagotavljanja javne infrastrukture smo uredili vrsto ulic tako v Vrtojbi kot Šempetru. Z ureditvijo krožišč pri tovarni Mahle, nekdanjem ABK-ju in pri vhodu v bolnišnico smo povečali prometno varnost in pretočnost. Na osnovi sprejete celostne prometne strategije uspešno pridobivamo državna sredstva za gradnjo novih in izboljšanje obstoječih prometnih povezav, kot so gradnja kolesarske in pešpoti v Bazaro ter avtobusno postajališče v Vrtojbi. Zagotovili smo vodovodno omrežje do zadnjih gospodinjstev v občini, uspelo nam je tudi izvesti prvo fazo prepotrebne razširitve šempetrskega pokopališča.

Skrbeli smo tudi za gospodarski razvoj, saj se poslovni coni na Lavžniku (nekdanja Vozila) in ob hitri cesti v Vrtojbi (nekdanji mejni prehod) postopoma oblikujeta v urejena območja, ki zagotavljajo možnost novih dejavnosti in s tem zaposlitev. Uspešno upravljamo tudi s parkiriščem za tovornjake, ki marsikateremu manjšemu prevozniku olajša njegovo poslovanje, istočasno pa zagotavlja, da je okolje manj obremenjeno.

Uspešni smo tudi pri zagotavljanju možnosti uporabe modernih širokopasovnih telekomunikacij. Optično omrežje je na voljo v celotni Vrtojbi in pretežnemu delu Šempetra. Do naslednje jeseni bo omrežje na voljo tudi v preostalih delih Šempetra, tudi v Bazari vse do Volčje Drage.

V preteklem mandatu smo veliko postorili tudi na področju družbenih dejavnosti. Energetsko smo sanirali telovadnico v Vrtojbi, razširili in v celoti prenovili lekarno v Šempetru, v kratkem bo urejena tudi krajevna knjižnica. Veliko pozornost smo v tem mandatu namenili tudi športu in rekreaciji, saj smo uredili vsem dobro znani Športni park v Šempetru, v katerem lahko kvalitetno preživljamo svoj prosti čas, prav tako pa tudi igrišče na Gramozni poti v Vrtojbi. V Vrtojbi smo poleg tega urejali spominski park na Sv. Otu, v kratkem pa se nam obeta tudi začetek gradnje infrastrukture za rekreacijski center Vrtojba, gradnja nadstreška na balinišču v Vrtojbi pa že poteka."

Načrti županskega kandidata in Liste Milana Turka za naprej

Večino ciljev, ki smo si jih zastavili na prejšnjih volitvah, smo tako v preteklem mandatu uresničili, tiste pa, ki za dokončno realizacijo zahtevajo več časa, želimo dokončati v mandatu 2018–2022.

O tem je župan Milan Turk povedal: "Občino ohranjamo v dobri finančni kondiciji. Če se v prihajajočem mandatu ne bomo zadolžili, ga bomo dokončali brez obveznosti za poplačilo dolgov. S sredstvi občine in njenim premoženjem vseskozi racionalno in pregledno gospodarimo, s čemer nameravamo nadaljevati tudi v naslednjem mandatu. Seveda si bomo še naprej prizadevali pridobivati dodatna sredstva tako iz skladov Evropske unije kot drugod.

Zavedam se namreč, da je potrebno in mogoče še veliko postoriti. Za naslednji mandat se mi zdi ključnega pomena, izvesti vse potrebno, da se začne z urejanjem struge Vrtojbice. Protipoplavni ukrepi na Vrtojbici bi zmanjšali nevarnost poplav, olajšali pa bi tudi marsikatero pridobivanje gradbenih dovoljenj na praktično celotnem območju naselij, saj so le-ta v veliki meri poplavno ogrožena. Na področju urejanja vodotokov bomo izvedli tudi protipoplavne ukrepe na območju Čukelj in Zapučk, za katere imamo že odobreno delno sofinanciranje.

Od večjih naložb, ki se nam zdijo za občino pomembne in jih nameravamo v naslednjem mandatu izvesti, sta tudi naložbi v prizidek k zdravstvenemu domu in prenovo kulturne dvorane v Šempetru.

Nadaljevali bomo s prenovo in dograjevanjem občinske javne infrastrukture kot je dokončanje ureditve Vrtojbenske ulice, urejanje Ceste goriške fronte, urejanje dela Opekarniške ceste, izgradnja krožišča pri Hoferju. Pridobili bomo zemljišča za gradnjo naslednje faze razširitve šempetrskega pokopališča s poslovilnim objektom. Nadaljevali bomo tudi z gradnjo potrebne infrastrukture v poslovnih conah Lavžnik in ob hitri cesti v Vrtojbi.

Skrbeli bomo, da bodo prostori osnovnih šol, glasbene šole in vrtcev ter ostali občinski objekti ustrezno investicijsko vzdrževani, prav tako bomo nadaljevali z urejanjem rekreacijskih in športnih površin v športnem parku v Šempetru, igrišču na Gramozni poti in v rekreacijskem centru v Vrtojbi.

Še naprej bomo zagotavljali visok nivo storitev javnih služb po sprejemljivih cenah. Kot javno službo bomo organizirali tudi oskrbovanje z vodo za namakanje iz sistema Vogršček."

Z vizijo, izkušnjami in znanjem bomo še naprej delovali v dobrobit vseh občanov. Naš cilj je razvijati potenciale, ki jih občina Šempeter-Vrtojba ima, in ustvarjati nove, ki bodo pripomogli k razvoju gospodarsko uspešnega, turistično zanimivega in vsem ljudem prijaznega okolja za življenje in bivanje.

Za dodatne informacije se obrnite na Milana Turka:

e-pošta: Milan.Turk@sempeter-vrtojba.si

GSM: 041 719 232

Lep pozdrav,

Mateja Poljšak Furlan

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!