Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

IZJAVA ZA JAVNOST

V poletnih mesecih smo v UKC Maribor zaradi izjemno visokih temperatur soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Najbolj pereče razmere so na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelku za internistično interno medicino, Kliniki za ginekologijo in Kliniki za kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni hlajenih.

IZJAVA ZA JAVNOST

V poletnih mesecih smo v UKC Maribor zaradi izjemno visokih temperatur soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Najbolj pereče razmere so na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelku za internistično interno medicino, Kliniki za ginekologijo in Kliniki za kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni hlajenih.

Ker menimo, da je situacija, s katero smo soočeni, nesprejemljiva tako s strokovnega kakor tudi etičnega stališča, smo v poletnih mesecih pozvali javnost v želji po donacijah finančnih sredstev. Do vključno 23. 10. 2018 smo na poseben račun, namenjen donatorskim sredstvom za nakup klimatiziranih naprav, zbrali 18.415 EUR. Od tega so nam 18.000 EUR namenila podjetja Plinarna Maribor, Metalka Media, Anmedic, Em. Tronic, Tovarna olja Gea, Lumar Ig, Meltal Is, DEM, ADK, Pošta Slovenije, Elrad InternationaL in druga.

Z zbranimi sredstvi bomo najprej vzpostavili sistem hlajenja bolniških sob Oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja - načrtujemo izvedbo z VRV tehnologijo. Po podatkih enega od mogočih dobaviteljev bomo za izvedbo potrebovali 58.000 EUR. Rok izvedbe je približno dva meseca od pričetka postopka nabave. Naročili bomo toliko opreme, kolikor bo to mogoče glede na višino zbranih finančnih sredstev donacij.

V objektu Klinike za kirurgijo načrtujemo v letu 2019 menjavo hladilnih agregatov in hladilnih stolpov za hlajenje medicinskega funkcionalnega trakta. Ocenjena vrednost investicije je 390.000 EUR. Naročena je projektna dokumentacija, ki bo predvidoma izdelana do 1. 12. 2018. Predviden rok namestitve je junij 2019. Dodatno klimatizacija 10 etaž kirurške stolpnice Klinike za kirurgijo v vrednosti 240.000 EUR.

V stavbi Klinike za interne bolezni je v fazi javnega naročila nov klimat za hlajenje Oddelka za intenzivno interno medicino v vrednosti 190.000 EUR. Predviden rok namestitve je maj 2019.

V stavbi Klinike za ginekologijo načrtujemo namestitev naprav za hlajenje prostorov bolniških sob. Ocenjujemo, da bomo za izvedbo hlajenja bolniških sob potrebovali 100.000 EUR.

Načrtovane investicije za potrebe hlajenja prostorov v letu 2019:

Objekt / Oddelek

Namen

Ocenjena vrednost (EUR)

Klinika za kirurgijo

Hladilni agregat

300.000

Klinika za kirurgijo

Hladilni stolp za agregat

90.000

10 etaž Klinike za kirurgijo

Klimatizacija

240.000

OIIM

Nov klimat

190.000

Stavba 3 (ginekol. odd.)

Hlajenje prostorov

100.000

Odd. za nalezljive bol.

Hlajenje 25 prostorov

58.000

Skupaj

978.000

Donacijo lahko še vedno nakažete na podračuna UKC Maribor številka: SI56 0110 0603 0278 185 s sklicevanjem na številko: SI00 11061-8001-0002. Za pripravo donatorske pogodbe vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko 02/321 26 95 oziroma nam pišete na elektronski naslov zdenka.drevensek@ukc-mb.si ali natasa.lesnik@ukc-mb.si.

Kontaktni podatki:

Center za odnose z javnostmi in marketing UKC Maribor

Telefon: 02 321 28 13

Elektronski naslov: javnosti@ukc-mb.si

www.ukc-mb.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!