Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SKLEPAMO NASLEDNJI SPORAZUM O SODELOVANJU

v ponedeljek 29.10.2018 ob 11. uri v prostorih ROMANI KAFENAVA, Gorkega ulica 34

Stranka mladih - Zeleni Evrope

in

Romsko društvo Romani kafenava dobrota, socialno podjetje

SKLEPAMO NASLEDNJI SPORAZUM O SODELOVANJU

v ponedeljek 29.10.2018 ob 11. uri v prostorih ROMANI KAFENAVA, Gorkega ulica 34

Uvodoma ugotavljamo, da smo oboji seznanjeni s problematiko romske skupnosti, ki je v Mariboru že od nekdaj in sklepamo naslednji sporazum o sodelovanju, s katerim želimo povečati vključenost Romov v okolje in v naprej predvideti možne ovir ter se dogovoriti o načinu reševanja morebitnih težav. Kot izraz pripravljenosti smo uvrstili člana romske skupnosti na listo kandidatov za mestni svet ter tri Rome na liste kandidatov v treh mestnih četrtih, v katerih živi večina mariborskih Romov. Sporazum o sodelovanju sestavljajo naslednje točke:

1. ROMSKI SVETNIK

Stranka mladih - Zeleni Evrope bomo v mestnem svetu MOM sprožili vse potrebne postopke, ki so potrebni za uvrstitev MOM na seznam občin, ki imajo romskega svetnika. K temu spada opredelitev, da v Mariboru obstaja avtohtona romska skupnost (v skladu z 39. členom ZLS), saj je večina vseh mariborskih Romov rojenih v Mariboru. Naslednji korak pa sprememba 101. a člena ZLS kjer se na seznam občin s pravico do romskega svetnika doda MOM.

2. USTANOVITEV DELOVNEGA TELESA ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI

Stranka mladih - Zeleni Evrope bomo v mestnem svetu MOM zahtevali ustanovitev takšnega delovnega telesa v skladu s 5. in 2. odstavkom 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, kamor bomo po potrebi vabili predstavnike Centra za socialno delo, Zavoda RS za zaposlovanje in drugih ustanov glede na temo posamezne seje delovnega telesa.

3. NADZROR NAD PORABO SREDSTEV, KI SO NAMENJENA ROMSKI SKUPNOSTI

Stranka mladih - Zeleni Evrope bomo pozorno spremljali na kakšen način se porabljajo sredstva, ki so pridobljena iz različnih virov in namenjena pripadnikom romske skupnosti. Mariborski Romi namreč opažajo, da se določen del sredstev porabi za delovanje določenih organizacij, ki jih ne vodijo Romi in da na koncu ostane premalo sredstev za projekte, za katere so ta sredstva namenjena.

4. NAČIN IZVAJANJA IN JAMSTVA

Ne glede na izid županskih volitev in na število članov svetniške skupine Stranke mladih - Zeleni Evrope predsednik Igor Jurišič s podpisom jamčim, da ne bomo sestavljali nobene koalicije, ki v sporazum o sodelovanju ne bo uvrstila točk, o katerih smo se v tem sporazumu dogovorili.

V Mariboru, 29.10.2018

Igor JURIŠIČ, Mario MEHMEDOVIČ

Kandidat za župana Maribora in predstavnik liste predsednik romskega društva Romani ter predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope kafenava dobrota, socialnega podjetja

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!