Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Komunala Brežice od danes naprej v lastnih prostorih

"Obnovili smo upravno stavbo, kjer so v preteklosti že bili poslovni prostori, uredili smo tudi operativno stavbo, kjer so skladišče, garderobe za zaposlene in pisarna," je ob odprtju novih poslovnih prostorov Komunale Brežice povedala direktorica mag. Jadranka Novoselc in ob tem dodala še, da je presrečna, da se selijo v nove, bolj ustrezne prostore za delo.

Komunala Brežice od danes naprej v lastnih prostorih

"Obnovili smo upravno stavbo, kjer so v preteklosti že bili poslovni prostori, uredili smo tudi operativno stavbo, kjer so skladišče, garderobe za zaposlene in pisarna," je ob odprtju novih poslovnih prostorov Komunale Brežice povedala direktorica mag.Jadranka Novoselcin ob tem dodala še, da je presrečna, da se selijo v nove, bolj ustrezne prostore za delo. "Pred tem smo se nahajali na petih različnih lokacijah.Toje vsekakor vplivalo na samo organizacijo dela, pogoji dela niso bili optimalni. Vsekakor bomo še naprej skrbeli, da bo kakovost vseh naših storitev ostala na visoki ravni," je še dodala direktorica. Vrednost investicije v nove poslovne prostore je znašala približno 500 tisoč evrov.

"Komunalnim podjetjem v vsem tem času, odkar delam na tem področju, torej že prek 30 let, nikoli ni bilo z rožicami postlano. Država je dolgo časa omejevala in nadzirala cene komunalnih storitev in ravno prek nizkih komunalnih računov ohranjala socialni mir. V zadnjih nekaj letih se je končno zgodil premik, saj občine same potrjujejo cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in tako zagotavljajo ustrezno kakovostno izvajanje teh, za vse občane pomembnih storitev. Omogočen je tudi razvoj teh dejavnosti in sledenje sodobnim tehnologijam," je o razvoju komunalnih storitev spregovoril vodja Sektorja gospodarskih javnih služb Javnega podjetja Komunala BrežiceDarko Ferlanin nadaljeval, da je v človeškem življenju malo mejnikov, ki pustijo poseben pečat. "Današnji dogodek, ko brežiški komunalci vstopamo v nove, lastne poslovne prostore, je zagotovo eden od teh mejnikov," je ponosno povedal.

Odprtja novih poslovnih prostorov javnega podjetja se je udeležil tudi nekdanji direktor in ustanovitelj Komunale BrežiceAleksander Zupančič, ki se je spomnil razvoja od prvih korakov pa vse do danes, ko je komunala eno od najbolj prepoznavnih, inovativnih in družbeno odgovornih komunalnih podjetij pri nas. "Pot komunale se je začela v eni majhni pisarnici na podstrešju Občine z eno mizo, omaro in starim računalnikom. Ponosen sem, ko danes stojim predtočudovito stavbo, ki je rezultat dela zadnjih sedmih let," je povedal Zupančič.

Dogodek je podprl tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, ki je podoživel začetke ustanavljanja javnega podjetja Komunale Brežice. "Rad bi se zahvalil sedemnajstim svetnikom, ki so pred sedmimi leti podprli idejo brežiške komunale in omogočili, da imamo sedaj v Brežicah sodobno, inovativno in moderno komunalno podjetje," je še dodal za konec.

Novi poslovni prostori bodo Komunali Brežice omogočali pogoje za bolj povezano, zaposlenim in uporabnikom prijazno delovanje, s svojimi nagrajenimi projekti pa bodo še vnaprej skrbeli tako za dobrobit zaposlenih kot tudi za varovanje okolja.

Javno podjetje Komunala Brežiceje letos prejelo posebno priznanje za starejšim prijazno podjetje. Za svoje družbeno odgovorne aktivnosti je prejelo nagrado Horus 2017 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, za celostno upravljanje s človeškimi viri pa HRM projekt 2017. Upravlja s sedmimi javnimi vodovodnimi sistemi, s tremi kanalizacijskimi sistemi (Brežice, Obrežje in Globoko), 182 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, s pokopališčem in tržnico v Brežicah, z občinskimi in zasebnimi večstanovanjskimi objekti ter poslovnimi prostori. Glavno poslanstvo podjetja je ljudem omogočiti osnovne življenjske dobrine, kot je neoporečna pitna voda, ter omogočiti kakovostno bivanje v zdravem in čistem okolju.

Petra Grajžl

Vodja sektorja splošnih služb

Foto: Komunala Brežice

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!