Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Pridobili gradbeni dovoljenji za nadgradnjo infrastrukture v Stari vasi

Mestna občina Velenje je pridobila gradbeni dovoljenji za gradnjo II. faze gospodarske javne infrastrukture na območju Poslovne cone Stara vas, ki bo omogočila širitev cone in gradnjo novih poslovnih objektov. Vrednost projekta ocenjujemo na milijon evrov, višino sofinanciranja pa predvidevamo v višini več kot 800 tisoč evrov.

Mestna občina Velenje je pridobila gradbeni dovoljenji za gradnjo II. faze gospodarske javne infrastrukture na območju Poslovne cone Stara vas, ki bo omogočila širitev cone in gradnjo novih poslovnih objektov. Vrednost projekta ocenjujemo na milijon evrov, višino sofinanciranja pa predvidevamo v višini več kot 800 tisoč evrov.

Mestna občina Velenje bo lahko s pridobljenimi gradbenimi dovoljenji nadaljevala s širitvijo poslovne cone v Stari vasi v velikosti okoli 19 tisoč m2. Predvidena je širitev osrednjega dela (odseki 2A, 2B1, 2B2, 2D) in severovzhodnega dela poslovne cone (odsek 2C).

S pridobljenim gradbenim dovoljenjem za osrednji del poslovne cone (2A, 2B1, 2D) se bomo prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v okviru regionalnega razvojnega programa Dogovor za razvoj regij). Za potrebe razpisa že pripravljamo investicijsko dokumentacijo.

Vrednost projekta ocenjujemo na 985.760 evrov. V primeru uspešne prijave in odobritve sredstev, predvidevamo, da bodo stroški sofinancirani v višini 808 tisoč evrov (75 % EU skladi, 25 % nacionalna sredstva), občinska sredstva pa so predvidena v višini 177.760 evrov (za DDV).

V roku enega meseca bomo pripravili tudi razpis za prodajo parcel, ki bodo skupaj z izgradnjo infrastrukture tvorile površino urejene cone razširitve. Gradnjo infrastrukture načrtujemo v prihodnjem letu, s pridobitvijo uporabnega dovoljenja do jeseni 2019. V roku dveh let bodo morali investitorji zagotoviti izgradnjo poslovnih dejavnosti in zagotoviti delovna mesta.

Z izgradnjo Poslovne cone Stara vas želimo podjetnikom zagotavljati primerne pogoje za ustvarjanja novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter omogočati nadaljnjo rast in razvoj podjetništva v občini. S prvimi postopki vzpostavitve poslovne cone smo pričeli leta 2015, že lani pa smo namenu predali 9.500 m2 urejenega zemljišča s 13.300 m2 pripadajočo komunalno-cestno infrastrukturo.

Prijazen pozdrav,Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!