Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Mestna občina Velenje odkupila dela velenjskih akademskih slikarjev

Svet Mestne občine Velenje je na svoji 23. seji, ki je potekala 26. septembra 2017 sprejel sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka, s katerim je bilo opredeljeno, da bomo sredstva od prodaje zbirke v višini 64.600 evrov namenili za nakup ali izdelavo spomenikov v Mestni občini Velenje. S sklepom je bilo določeno tudi, da se bodo odkupila umetniška dela, in sicer slike velenjskih akademskih slikarjev. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je k sodelovanju povabil vse velenjske akademske slikarje in večina se je povabilu odzvala. Komisija za izbor in odkup umetniških del je pri umetnikih izbrala dela, ki predstavljajo ustrezno dopolnitev slikarske zbirke Galerije Velenje. Za odkup 19. umetniških del je Mestna občina Velenje iz proračuna namenila sredstva v višini 20.250 evrov. Prav tako smo zbirko velenjske galerije obogatili z odkupom slik Majde Kurnik in Božidarja Jakca v skupni višini 16.300 evrov.

Svet Mestne občine Velenje je na svoji 23. seji, ki je potekala 26. septembra 2017 sprejel sklep o prodaji zbirke slik slikarja Lojzeta Perka, s katerim je bilo opredeljeno, da bomo sredstva od prodaje zbirke v višini 64.600 evrov namenili za nakup ali izdelavo spomenikov v Mestni občini Velenje. S sklepom je bilo določeno tudi, da se bodo odkupila umetniška dela, in sicer slike velenjskih akademskih slikarjev. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je k sodelovanju povabil vse velenjske akademske slikarje in večina se je povabilu odzvala. Komisija za izbor in odkup umetniških del je pri umetnikih izbrala dela, ki predstavljajo ustrezno dopolnitev slikarske zbirke Galerije Velenje. Za odkup 19. umetniških del je Mestna občina Velenje iz proračuna namenila sredstva v višini 20.250 evrov. Prav tako smo zbirko velenjske galerije obogatili z odkupom slik Majde Kurnik in Božidarja Jakca v skupni višini 16.300 evrov.

Sredstva od prodaje zbirke slik je Mestna občina Velenje namenila tudi za postavitev spomenikov, in sicer za izdelavo doprsnega kipa dr. Karla Verstovška pred Vilo Bianco in Frana Koruna Koželjskega pred velenjsko glasbeno šolo v skupni višini 12.882,70 evra. Partnerskim in prijateljskim mestom pa smo se poklonili z izdelavo steklenega obeležja, ki smo ga postavili pred mestno hišo in je stal 17.385 evrov.

V skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine se sredstva, pridobljena s prodajo dediščine ali spomenika v lasti občine, lahko namenijo tudi za ohranitev in vzdrževanje dediščine ali spomenikov. Tako smo sredstva od prodaje zbirke slik namenili tudi za obnovo notranjosti Fišerjeve kapele ob Tomšičevi cesti v višini 2.363,20 evra ter za obnovo spomenika pri kmetiji Karničnik v Hrastovcu pri Velenju v višini 1.647 evra.

Prijazen pozdrav,Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!