Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Končane energetske sanacije objektov Cesta talcev 18a, Simona Blatnika 1, Vojkova 12a

Mestna občina Velenje je v teh dneh zaključila z energetsko sanacijo treh stanovanjskih blokov, ki so v 100 % lasti Mestne občine Velenje, in sicer Cesta talcev 18a, Cesta Simona Blatnika 1 in Vojkova 12a. Skupna vrednost vseh izvedenih del projekta CTN je znašala 775.814,09 evra, od tega Evropska unija in Republika Slovenija financirata 354.572,90 evra (45,70 %), Mestna občina Velenje pa 421.241,19 evra (54,30 %). S sanacijo smo najemnikom v stanovanjskih blokih zagotovili kvalitetnejše bivanje, manjšo porabo toplotne energije, prihranek od 48 do 64 kwh na m2 kondicionirane površine stavbe in nižje stroške upravljanja, vzdrževanja ter obratovanja objekta.

Mestna občina Velenje je v teh dneh zaključila z energetsko sanacijo treh stanovanjskih blokov, ki so v 100 % lasti Mestne občine Velenje, in sicer Cesta talcev 18a, Cesta Simona Blatnika 1 in Vojkova 12a. Skupna vrednost vseh izvedenih del projekta CTN je znašala 775.814,09 evra, od tega Evropska unija in Republika Slovenija financirata 354.572,90 evra (45,70 %), Mestna občina Velenje pa 421.241,19 evra (54,30 %). S sanacijo smo najemnikom v stanovanjskih blokih zagotovili kvalitetnejše bivanje, manjšo porabo toplotne energije, prihranek od 48 do 64 kwh na m2 kondicionirane površine stavbe in nižje stroške upravljanja, vzdrževanja ter obratovanja objekta.

V okviru Celostnih teritorialnih naložb (CTN) se v tej prednostni naložbi v Sloveniji zasleduje kazalnik učinka števila gospodinjstev, ki se jim do leta 2023 izboljša razred energijske porabe. Izvedba izbranih projektov v celotni Sloveniji bo razred energijske porabe izboljšala 478 stanovanjem v javni lasti, od tega 161 v Mestni občini Velenje. Projekt je financiran in v skladu z Operativnim programom Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, 4. prednostno osjo 'Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja', tematski cilj 4 'Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih', prednostna naložba 4.1 'Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju' specifičnega cilja 4.1.2 'Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih'. Upravičen strošek za financiranje nepovratnih sredstev iz tega naslova na posamezni projekt je do 50 % dejansko izvedenih gradbeno obrtniških del brez DDV in do 5 tisoč evrov izvedenega PZI projekta in gradbenega nadzora brez DDV.

Na objektu Cesta talcev 18a s 25 stanovanjskimi enotami je bila izvedena sanacija cokla, menjava stavbnega pohištva in sanacija fasade, dela so bila zaključena 15. oktobra, izvajalec pa še odpravlja nekatere ugotovljene napake. Pogodbena vrednost je znašala 246.636,21 evra. Vrednost končanih del znaša 246,429,27 evra.

Na objektu Simona Blatnika 1 s 33 stanovanjskimi enotami je bila na starem delu objekta izvedena izolacija temeljev, sanacija cokla, menjava stavbnega pohištva, sanacija fasade, na novem delu pa še sanacija strehe. Dela so bila v celoti zaključena 10. septembra. Pogodbena vrednost je znašala 259.635,02 evra. Vrednost končanih del znaša 258.259,45 evra.

Na objektu Vojkova 12a s 103 stanovanjskimi enotami je bila izvedena sanacija cokla, menjava stavbnega pohištva, sanacija fasade, sanacija strehe in sanacija stropa kleti, dela so bila zaključena 15. oktobra, izvajalec pa še odpravlja nekatere ugotovljene napake. Na starem delu objekta je bila streha sanirana v letu 2015. Pogodbena vrednost je znašala 247.770,14 evra. Vrednost končanih del znaša 247,579,37 evra.

Za izvedbo del je bilo v postopku javnega naročanja za vse tri objekte izbrano podjetje Spot gradnje, d. o. o., iz Celja. Projekt PZI in gradbeni nadzor pa je izvajalo podjetje Plan inženiring Šiško, d. o. o., iz Maribora.

Prijazen pozdrav,Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Cesta Simona Blatnika 1 Vojkova 12a Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!