Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Tiskovna konferenca Slovenia Outdoor_Krvavec_14.11.2018

Ob zaključku poletne sezone 2018 in pred smučarsko sezono 2018-19 smo pripravili tiskovno konferenco na RTC Krvavcu. Uvodoma je bila predstavljeno 10-letno delovanje gospodarskega interesnega združenja Pohodništvo&kolesarjenje, v nadaljevanju pa predstavljeno dogajanje na področju outdoor aktivnosti v spomladanskem, poletnem in jesenskem obdobju leta ter trenutna situacija v slovenskih smučarskih centrih,

Ob zaključku poletne sezone 2018 in pred smučarsko sezono 2018-19 smo pripravili tiskovno konferenco na RTC Krvavcu. Uvodoma je bila predstavljeno 10-letno delovanje gospodarskega interesnega združenja Pohodništvo&kolesarjenje, v nadaljevanju pa predstavljeno dogajanje na področju outdoor aktivnosti vspomladanskem, poletnem in jesenskem obdobju leta ter trenutna situacija v slovenskih smučarskih centrih,priprave na smučarsko sezono ter aktivnosti na področju trženja in promocije.V nadaljevanju je Združenje slovenskih žičničarjev podpisalo dve pogodbi: sponzorsko s Smučarsko zvezoSlovenije ter pogodbo o partnerskem sodelovanju s smučarskim centrom Jahorina.Poleg g. Ernesta Kovača, predsednika Združenja slovenskih žičničarjev, g. Marka Lenarčiča, direktorjaPohodništva&kolesarjenja in g. Janeza Janše, direktorja RTC Krvavec, so tiskovni konferenci prisostvovali tudipredstavniki nekaterih večjih gorskih smučarskih centrov.Pohodništvo&kolesarjenje giz – 10 let od ustanovitveV letu 2006 se je Slovenska turistična organizacija odločila, da bo spodbudila razvoj pohodništva inkolesarjenja kot turističnih produktov z izdelavo Strategij razvoja pohodništva in kolesarjenja.Ustanovna pogodba združenja za Pohodništvo je bila podpisana marca 2008. V letu 2009 se je združenjerazširilo še s produktom kolesarjenje in od takrat se imenuje Pohodništvo&kolesarjenje giz.Združenje je ustanovilo 11 podjetij z 12. specializiranimi nastanitvami in 15. partnerskimi destinacijami.Danes združenje sestavlja 43 specializiranih namestitev za pohodnike in ali kolesarje in 7 športnih outdooragencij. Poleg tega združenje sodeluje s 24. partmerskimi destinacijskimi organizacijami.Člani skupaj predstavljajo 3.144 postelj, v začetnem obdobju pa 890.Na področju promocije, marketinga združenje opravlja aktivnosti:• Tiskovine – osnovna kataloga Pohodništvo v Sloveniji, Kolesarjenje v Sloveniji, letak Pohodniškifestivali Slovenije• Digitalni mediji: internetna stran, FB, IG, video, kampanje• Specializirani manjši sejmi• Oglaševanje – tisk, digitalne kampanje• Študijske ture novinarjev agentov• Borza aktivnega oddiha Natour , Natour Alps, Green Outdoor SloveniaNa področju razvoja• Razvoj kriterijev specializacije namestitvenih objektov in destinacij za pohodnike in kolesarje• Komercialno vodništvo v pohodništvu in kolesarjenju,• Označevanje tematskih pohodnih in kolesarskih poti• Daljinske poti Via Alpina, Alpe Adria Trail• Soustvarjanje izbora Naj tematske poti v Sloveniji• Soustvarjanje daljinske poti Julijske Alpe• Soustvarjanje blagovne znamke Slovenia Outdoor• Vključevanje v Europawanderhotelsa in Bike Holidays

GIZZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŽIČNIČARJEVASSOCIATION ROPEWAYSOFSLOVENIA

str. 2Število obiskovalcev pohodnikov in kolesarjev• Število prihodov in nočitev pohodnikov in kolesarjev se v Sloveniji v zadnjih letih strmo dviga v okviruskupnega porasta turističnega obiska.• Statistični urad ne beleži statističnih podatkov obiska pohodnikov in kolesarjev oz. vseh outdoorobiskovalcev.• Člani združenja PK giz ne beležijo posebej in redno obisk pohodnikov in kolesarjev. Nekaterim se jeobisk pohodnikov in kolesarjev v tem času povečal tudi za 300%, drugim do 50%. Nekateri člani sojavili, da se jim obisk tovrstnih gostov ni povečal oz. minimalno.• Obisk v planinskih kočah pa se je v 10 letih povečal za 10%.• Skupno število nočitev v Sloveniji v 2008 je bilo 9.314.038• Skupno število nočitev v Sloveniji v 2017 je bilo 12.591.562• Povečanje za 35%.• V nekaterih delih Slovenije se je obisk outdoor produktov povečal tudi za 50% in več. (Dolina Soče,Julijske Alpe, Maribor).Načrti• Vzpostaviti sistem zagotavljanja statističnih podatkov o prihodih in nočitvah pohodnikov in kolesarjevv članskih namestitvah in partnerskih destinacijah• Izvajati marketinške aktivnosti po Srednjeročnem načrtu trženja izdelanim v 2018 in postopomaoptimizirati aktivnosti za pohodništvo , za kolesarjenje, za druge outdoor aktivnosti.• Povečati proračun za marketinške aktivnosti• Povečati število specializiranih članov in partnerskih destinacij• Optimizirati aktivnosti mreženja znotraj združenja in preplet le teh s Slovensko turističnoorganizacijo.• Dogovoriti sistemski vir financiranja s strani ministrstva pristojnega za turizem za izvajanje razvojnihnalog združenja• Izvajanje trženjske funkcije združenja za svoje člane predvsem preko digitalnih medijev.• Vzpostaviti enotno organizacijo oz. razširiti aktivnosti združenja na celoten segment outdooraktivnosti v Sloveniji.Poletne aktivnosti:V letu 2018 je Pohodništvo&kolesarjenje giz izvedlo marketinške aktivnosti po planu. Velik poudarek je nasodelovanju v digitalnih kampanjah STO v katerih sta se dopolnevala koncepta STO s splošnimnavduševanjem za prihod v Slovenija in konkretnimi pohodniškimi in kolesarskimi paketi doživetij na stranigiz.V letošnjem letu beležimo rast prenočitev v specializiranih nastanitvah za pohodnike v povprečju 15% (vnekaterih objektih preko 400%), v specializiranih namestitvah za kolesarje pa 20% (v nekaterih namestitvahtudi preko 300%). Po podatkih PZS je bil obisk v planinskih kočah večji v povprečju za 10%.Pohodniki so največ obiskovali Slovenijo s trgov Nemčije, Avstrije, Češke, Nizozemske, Hrvaške. Kolesarji pa strgov Nemčije in Avstrije –MTB, Italije – cestni kolesarji, Nizozemske – treking kolesarji.Povprečna doba bivanja je med pohodniki znašala 3 dni, med kolesarji 3,2 dni.Trenutno najbolj znana pohodniška daljinska pot Alpe Adria Trail, ki povezuje Grossglockner z morjem priMiljah preko Soške doline in Brd, beleži 42% rast števila organiziranih skupin. Skupno število nočitev je bilookrog 20.000 samo iz naslova te poti.Skupaj s Skupnostjo Julijskih Alp smo letos določili traso nove daljinske poti in jo poimenovali Pot JulijskeAlpe. Le ta poteka po dolinah okrog Julijksih Alp in je dolga skoraj 300 km.

GIZZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŽIČNIČARJEVASSOCIATION ROPEWAYSOFSLOVENIA

str. 3Zimska sezona 2018-19:V lanski sezoni sta dva visokogorska smučarska centra Kanin in Vogel začela z obratovanjem že 10. in 11.novembra, letos pa nam vremenske razmere niso tako naklonjene. Kljub temu so ostali upravljavci žičniškihnaprav in smučišč pripravljeni na začetek sezone. Večina jih planira začetek obratovanja v začetku decembra,odvisno od vremenskih razmer (naravnih snežnih padavin in(ali) ugodnih pogojev za zasneževanje).Po dolgih letih sorazmerno skromnega vlaganja v infrastrukturo se bomo letos veselili dveh novih žičniškihnaprav in sicer vlečnic Konta na Voglu in Brsnina v Kranjski Gori. Gre za zamenjavi starih vlečnic, na dodatnenove naprave bomo morali počakati vsaj še kakšno leto. Pomembna pridobitev na Mariborskem Pohorju jecelovit zasneževalni sistem, ki bo zagotavljal zasnežitev spodnjega dela smučišča in Arene tudi pritemperaturah nad 0°C.Zopet lahko ugotavljamo pa, da je bilo postorjenega veliko na urejenosti smučišč, dodatni ponudbi storitev inoblikovanju produktov, ki bodo predvsem razveselili goste, ki si poleg smučanja želijo še dodatnih storitev inzabave. Vsekakor je potrebno omeniti nov pokrit 90-metrski transportni trak na Rogli, kjer bodo narazpolago tudi popolnoma prenovljene sobe hotela Rogla in novo parkirišče za avtodome. Na Golteh jenajvečja pridobitev dvanajst novih apartmajev.Velika pozornost je seveda namenjena zanesljivosti in varnosti obratovanja žičniških naprav.V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in Združenjem Julijske Alpe smo se tudi letos predstavili naSki&Snowboard Show-u v Londonu. Te dni se intenzivno pripravljamo na osrednji slovenski smučarski sejemSnežinka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 22. do 25. novembra 2018. Naši smučarski centri sebodo predstavili na skupnem razstavnem prostoru. Vabimo vas, da nas obiščete.Prodaja skupnih vozovnic, s katerimi je mogoče smučati v vseh večjih in večini manjših smučarskih centrov vSloveniji, se je že začela. Skupne vozovnice so sledeče:- družinske sezonske smučarske vozovnice (ESSV): obstaja več različnih kombinacij, za različno številčnedružine in partnerstva,- individualne sezonske smučarske vozovnice (ESSV): za odrasle, otroke, mladino in starejše,- večdnevne smučarske vozovnice (EVSV): 2 do 7-dnevne vozovnice, ki se koristijo v zaporednih dneh napoljubnih smučiščih. Tudi te so na razpolago za štiri starostne kategorije smučarjev,- 5-dnevna/sezono (EVSV): vozovnica katero je mogoče uporabiti v različnih dneh v sezoni na različnihsmučiščih (za odrasle, otroke, mladino in starejše).Vse skupne vozovnice so naprodaj na blagajnah večjih smučarskih centrov in na sedežu Združenja slovenskihžičničarjev na Dimičevi 13 v Ljubljani (stavba Gospodarske zbornice Slovenije).Z namenom izboljšanja prepoznavnosti slovenskega gorskega turizma in predvsem smučanja, se je Združenjeslovenskih žičničarjev dogovorilo za medsebojno tridnevno izmenjavo za imetnike enotnih sezonskihsmučarskih vozovnic s katalonskim smučarskim centrom Masello in bosanskim smučiščem Jahorino.Ob koncu vas vabimo na naša smučišča in zagotavljamo, da se bomo po najboljših močeh trudili za vašovarnost in dobro počutje.V Ljubljani, 13.11.2018Slovenia OutdoorMarko Lenarčič, P&K gizErnest Kovač, ZSŽ-GIZ

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!