Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Hitra cesta čez Maribor brez vinjete

Spoštovani, danes ob 13h je organizacijski sekretar Stranke mladih - Zeleni Evrope na uvozu na "hitro cesto" čez Maribor na Pobrežju preko dopolnilnega znaka, ki zapoveduje uporabo vinjete, zalepil plakat s smeškom.

Spoštovani,

danes ob 13h je organizacijski sekretar Stranke mladih - Zeleni Evrope na uvozu na "hitro cesto" čez Maribor na Pobrežju preko dopolnilnega znaka, ki zapoveduje uporabo vinjete, zalepil plakat s smeškom.

Namen akcije je bil, da s tem prekrškom, ki ne ogroža varnosti v cestnem prometu, postane g. Otto Schönwetter stranka v postopu v katerem bomo dokazali, da "hitra cesta" čez Maribor NE izpolnjuje zakonskih pogojev za cestninsko cesto (spodaj prepis iz Zakona o cestninjenju - označeno z rdečo):

člen(obvezne cestninske ceste)

(1)Cestninske ceste so državne ceste, ki sosestavni del vseevropskega cestnega omrežjain so označene s predpisano prometno signalizacijo kot avtoceste ali hitre ceste.

(2)Ne glede na prejšnji odstavek so cestninske ceste tudi ceste, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ter so v upravljanju in vzdrževanju upravljavca cestninskih cest, če izpolnjujejo naslednje prometno tehnične pogoje:

-so posebej projektirane in zgrajene za promet motornih vozil;

-ne služijo posameznim zemljiščem in objektom na njih, ki mejijo nanje;

-imajo, razen na posebnih mestih, dva označena prometna pasova in odstavni pas ali odstavne niše na vsakem od fizično ločenih smernih vozišč;

-se z drugo cesto ali drugim infrastrukturnim objektom (npr. železniška proga, kolesarska steza) ne križajo v istem nivoju;

-so označene s predpisano prometno signalizacijo kot avtoceste ali hitre ceste

člen(izbirne cestninske ceste)

(1)Vlada lahko s predpisom izčetrtega odstavka prejšnjega členadoloči kot cestninsko cesto tudi državno cesto, ki ne izpolnjuje pogojev izprejšnjega člena,če gre za cesto, ki je projektirana za daljinski promet, ali cesto, na katero je lahko preusmerjen promet s cestninskih cest izprejšnjega členaali ki je v neposredni konkurenci s cestninsko cesto izprejšnjega člena.

(2)Cestninjenje na cestah iz prejšnjega odstavka ne sme povzročati diskriminacije mednarodnega prometa in izkrivljati konkurence med prevozniki.

Na podoben način so koroški Slovenci pred leti, ko je takratna koroška oblast nameščala miniaturne označevalne table v slovenščini, namenoma prekoračevali hitrost in v ugovoru na prekršek zapisali, da začetek naselja ni bil označen v skladu z zakonodajo. In uspeli.

Očitno je tudi v Sloveniji edina možnost, da storiš majhen prekršek ter da v ugovoru nanj dokažeš, da je dejansko DARS v prekršku, saj zahteva uporabo vinjete na cesti, ki ne zadošča 3. in 4. členu Zakona o cestninjenju.

Z objavo v medijih, bo DARS primoran očitati prekršek in prav v prekrškovnem postopku bomo dokazali, da v tem primeru ne gre za cestninsko cesto in bo DARS primoran umakniti znake ter končati s cestninjenjem, Mariborčani in vsi ostali pa bomo dobil povezavo med Bohovo in pesniškim rondojem v uporabo brez cestnine.

Za več informacij sem na voljo na 041-738094

Igor Jurišič, predsednik Stranke mladih - Zeleni Evrope

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!