Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Stanovanjski sklad RS bo sofinanciral gradnjo oskrbovanih stanovanj

Mestna občina Velenje na lokaciji ob Domu za varstvo odraslih Velenje (severno od enonadstropnih vrstnih hiš  Kidričeva 25–43) izvaja gradnjo 15 najemnih oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. V začetku tega tedna smo prejeli obvestilo da je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije sprejel dva sklepa, in sicer, da  vstopa v projekt sofinanciranja kot soinvestitor gradnje oskrbovanih stanovanj v višini 546.470,26 evra ter da bo za navedeni projekt dodelil dolgoročno posojilo v višini 238.396,04 evra na odplačilno dobo 25 let z 12 mesečnim EURIBOR + 0,3 %. S projektom Oskrbovana stanovanja smo se namreč prijavili na javni razpis sklada za sofinanciranje in dolgoročno posojilo po Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020.

Mestna občina Velenje na lokaciji ob Domu za varstvo odraslih Velenje (severno od enonadstropnih vrstnih hiš Kidričeva 25–43) izvaja gradnjo 15 najemnih oskrbovanih stanovanj za upokojence in druge starejše občane, ki jih bo oddala v neprofitni najem. V začetku tega tedna smo prejeli obvestilo da je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije sprejel dva sklepa, in sicer, da vstopa v projekt sofinanciranja kot soinvestitor gradnje oskrbovanih stanovanj v višini 546.470,26 evra ter da bo za navedeni projekt dodelil dolgoročno posojilo v višini 238.396,04 evra na odplačilno dobo 25 let z 12 mesečnim EURIBOR + 0,3 %. S projektom Oskrbovana stanovanja smo se namreč prijavili na javni razpis sklada za sofinanciranje in dolgoročno posojilo po Programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020.

Viri financiranja za oskrbovana stanovanja so: Mestna občina Velenje 693.199,39 evra (46,90 %), dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 238.396,04 evra (16,13 %), soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 546.470,26 evra (36,97 %). Skupaj ocenjena vrednost investicije znaša 1.478.065,69 evra.

Zgrajena stanovanja bomo oddali v neprofitni najem po veljavni prednostni listi na podlagi pravilnika, ki ga bo prej potrdil Svet Mestne občine Velenje. Osnutek pravilnika je komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, že pripravila in bo dan v proceduro sprejema spomladi 2019.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!