Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

VIPA HOLDING – POSTOPEK LIKVIDACIJE USTAVLJEN

Ajdovščina, 20. november – Na današnji skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING d. d. je bil prisoten samo delničar MLINO družba za upravljanje z naložbami d. o. o., ki ima v lasti približno 87 % delnic družbe VIPA HOLDING d. d.

Ajdovščina, 20. november – Na današnji skupščini delničarjev družbe VIPA HOLDING d. d. je bil prisoten samo delničar MLINO družba za upravljanje z naložbami d. o. o., ki ima v lasti približno 87 % delnic družbe VIPA HOLDING d. d. Skupščina je sprejela naslednje pomembnejše odločitve:postopek likvidacije družbe VIPA HOLDING d. d. se ustavi in družba deluje dalje, likvidacijski upravitelj Miran Gombač pa se razreši.

Skupščina je odločila o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube, in sicer se osnovni kapital družbe v višini30.660.845,43EUR zmanjša za23.313.280,43EUR, tako da po zmanjšanju znaša7.347.565,00EUR in da odslej pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico znaša 1 EUR na delnico. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital družbe, ostane nespremenjeno in znaša 7.347.565 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Skupščina je s spremembo Statuta družbe upravi podelila pooblastilo, da v soglasju z nadzornim svetom v obdobju petih let po vpisu te spremembe statuta družbe v sodni register na podlagi tega sklepa in brez dodatnega sklepa skupščine enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe z izdajo novih delnic do višine3.673.782,50EUR (odobreni kapital).

Nadalje je skupščina odpoklicala dosedanjo članico nadzornega sveta Majo Gazvoda in na njeno mesto za mandatno dobo štirih let imenovala Natašo Češčut. Za revizorja družbe za leto 2018 je skupščina imenovala družbo UHY Revizija in svetovanje d. o. o., Ljubljana. Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnihtožb.

Po zaključku skupščine se je sestal nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d. d. na svoji 41. seji in se seznanil s sklepi današnje skupščine, uskladil statut družbe s skupščinskim sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe ter za predsednika uprave družbe VIPA HOLDING d. d. za mandatno dobo petih let imenoval Mirana Gombača.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!