Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Sporočilo za javnost - izšli publikaciji Mesečna informacija o poslovanju bank; Povzetek makroekonomskih gibanj

danes sta izšli publikaciji Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2018 in Povzetek makroekonomskih gibanj, november 2018.

Spoštovani,

danes sta izšli publikacijiMesečna informacija o poslovanju bank,november 2018inPovzetek makroekonomskih gibanj,november 2018.

Iz vsebine:

·Vloge gospodinjstev ostajajo najpomembnejši vir financiranja slovenskih bank. Letos so se povečale za 811 mio EUR in z 18,3 mrd EUR predstavljajo skoraj 48% vseh virov financiranja bančnega sistema. Njihova rast se je sicer septembra zaradi nižjega mesečnega prirasta in baznega učinka znižala, vendar s 5,8% medletno ostaja solidna. Vpogledne vloge v ročnostni strukturi virov nadalje naraščajo, a počasneje kot v preteklih letih. Delež vpoglednih vlog je septembra znašal 72% vseh vlog nebančnega sektorja oziroma 74% vseh vlog gospodinjstev.

·Rast slovenskega gospodarstva je ostala precej visoka tudi v tretjem četrtletju, čeprav je bil september za izvoznike precej neugoden. Skladno s pričakovanji je bila rast aktivnosti najmočnejša v gradbeništvu. Solidna gospodarska rast naj bi se po anketnih kazalnikih nadaljevala tudi v letošnjem zadnjem četrtletju.

Publikaciji sta na voljo naspletnih stranehBanke Slovenije.

Lep pozdrav,

BANKA SLOVENIJEEvrosistemOdnosi z javnostmiE-naslov:pr@bsi.siInternetni naslov:http://www.bsi.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!