Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Odziv Sveta regije Posavje na predlog Strategije razvoja intenzivne medicine v RS, november 2018

Svet regije Posavje je v petek, 30. 11. 2018, na svoji 77. dopisni seji obravnaval predlog Strategije razvoja intenzivne medicine v RS.

Odziv Sveta regije Posavje na predlog Strategije razvoja intenzivne medicine v RS, november 2018

Svet regije Posavje je v petek, 30. 11. 2018, na svoji 77. dopisni seji obravnaval predlog Strategije razvoja intenzivne medicine v RS.

Svet regije Posavja ugotavlja, da Strategija razvoja intenzivne medicine v RS ne upošteva že sprejetih sklepov Sveta regije Posavje, s katerim je bilo seznanjeno resorno ministrstvo. S to strategijo namreč posega in postavlja regijo v podrejeni položaj z organizacijo javnega zdravstva in opredelitvijo lokalne bolnišnice, ki pa je dejansko regionalna in tudi širšega pomena.

Svet regije Posavje nasprotuje predlagani Strategiji razvoja intenzivne medicine v RS iz novembra 2018, in sicer v delu, kjer označuje Splošno bolnišnico Brežice kot lokalno in NE regionalno.

Svet regije Posavje nasprotuje izvedbi spremembe organizacije intenzivne medicine v Sloveniji, kot je predlagana z dokumentom strategije, saj bi za regijo Posavje pomenilo bistveno znižanje sredstev za zdravljenje bolnikov v tako imenovanih "lokalnih" bolnišnicah za oskrbo enako zahtevnih zdravstvenih stanj pacientov.

V nadaljevanju bo Svet regije Posavje zahteval nujni sestanek na Ministrstvu, kjer bodo konkretno predstavljena stališča in zahteve Sveta regije Posavje.

RRA Posavje

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!