Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Poslovni zajtrk na temo uvajanja inovacijske kulture v podjetja

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je pripravila delavnico na temo uvajanja inovacijske kulture v podjetjih, ki je potekala v obliki strukturiranega poslovnega zajtrka, v okviru katerega so bili predstavljeni primeri dobre prakse uvajanja tako inovacijske kot razvojne kulture.

Poslovni zajtrk na temo uvajanja inovacijske kulture v podjetja

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je pripravila delavnico na temo uvajanja inovacijske kulture v podjetjih, ki je potekala v obliki strukturiranega poslovnega zajtrka, v okviru katerega so bili predstavljeni primeri dobre prakse uvajanja tako inovacijske kot razvojne kulture.

Uvodoma je proces uvajanja razvojne strategije in inovacijske kulture v podjetja predstavil dr.Aleš Ugovšek, vodja področja spodbujanja inovativnosti na Gospodarski zbornici Slovenije, sledile pa so kratke predstavitve udeležencev dogodka, ki so izpostavili vsak en primer dobre prakse na temo razvoja in inovacij v njegovi organizaciji.

V razpravi so bili oblikovani naslednji poudarki:

- Tako organizacijska kot inovacijskakultura v podjetjusta odvisni od zaposlenih, še posebej pa od vodstva podjetja.

-Povezovanjeje potrebno na vseh področjih: med oddelki, med podjetji, z dobavitelji, partnerji, raziskovalnimi organizacijami in širše.

-Strategija, bodisi korporativna bodisi razvojna, je zelo pomembna in smiselna, ker razpršene aktivnosti postavlja na skupni imenovalec in izostri fokus podjetja.

-Motivacijazaposlenih ni samo finančna ampak jo je mogoče izvajati v različnih oblikah: z obiski podjetij v tujini, druženji v službenem času, napredovanji, nagradami, pohvalami …

- V sistemu projektnega delovanja je izrednega pomena postavitivodjo projektov, ki skrbi za vse zaporedne in vzporedne aktivnosti na nivoju več projektov.

V zadnjem delu je predstavitev primera dobre prakse prispeval tudi mag.Janko Burgariz podjetja Cosylab, sklepni del dogodka pa je potekal v obliki neformalnega druženja.

Foto: GZS

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!