Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

S prve seje novoizvoljenega občinskega sveta

V Radovljici je bila danes prva seja za konstituiranje novoizvoljenega občinskega sveta za mandatno obdobje 2018-2022. Obravnaval je poročilo Občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev in potrdil mandate članic ter članov občinskega sveta. Svoj tretji mandat je nastopil tudi župan Ciril Globočnik.

S prve seje novoizvoljenega občinskega sveta

Radovljica, 5. december 2018 – V Radovljici je bila danes prva seja za konstituiranje novoizvoljenega občinskega sveta za mandatno obdobje 2018-2022. Obravnaval je poročilo Občinske volilne komisije o izidu lokalnih volitev in potrdil mandate članic ter članov občinskega sveta. Svoj tretji mandat je nastopil tudi župan Ciril Globočnik.

Poročila OVK o izidu lokalnih volitev za člane občinskega sveta, župana in člane svetov krajevnih skupnosti so na občinskih spletnih straneh objavljena tudi v rubriki Lokalne volitve.

OVK je ugotovila, da so bili v 26-članski občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:

LISTA CIRILA GLOBOČNIKA

Miran Rems

Monika Ažman

Miroslav Pogačar

Teodora Beton

Vilko Praprotnik

Sabina Felc

Danijel Kašca

Neža Mezeg

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Mark Toplak

Nevenka Osterc

Mag. Andrej Potočnik

Breda Poličar

LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI - LKS

Branko Fajfar

Sandra Zadnikar

Izidor Arih

LISTA MARJANA ŠARCA

Vojka Jesenko

Maksimiljan Kalan

LISTA ZA ŠPORT IN PROSTOVOLJSTVO

Darko Marolt

Barbara Sitar

GLAS MLADIH RADOVLJICA

Gorazd Fajfar

Maruša Šolar Čuden

NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Simon Resman

Tina Mrak

SOCIALNI DEMOKRATI

Nejc Kliček

Mojca Faganel

LEVICA

Mateja Potočnik

Po potrditvi mandatov svetnic in svetnikov so na seji imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Miran Rems, predsednik, Mark Toplak, Branko Fajfar, Vojka Jesenko, in Darko Marolt. Župan pa je že napovedal, da bo za podžupana imenoval Mirana Remsa, ki je to funkcijo opravljal tudi v preteklih dveh mandatih.

Naslednja seja občinskega sveta, na kateri so predvidena imenovanja članic ter članov drugih stalnih delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora občine, bo 16. januarja 2019.

Manca Šetina Miklič, T: 04 537 23 23, M: 041 695 041, E:manca.setina-miklic@radovljica.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!