Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST

obveščamo vas, da bo 1. redna oz. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 20. decembra 2018, ob 16. uri v prostorih Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10.

SPOROČILO ZA JAVNOST

obveščamo vas, da bo1. redna oz.konstitutivnaseja Občinskega sveta Občine Izolav četrtek, 20. decembra 2018, ob 16. uriv prostorih Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10.

Predlog dnevnega reda:

1.Ugotovitev navzočnosti novoizvoljenih svetnikov;

2.Poročilo Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije;

3.Imenovanje začasne mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;

4.Poročilo začasne mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana;

5.Pozdravni nagovor novega župana;

6.Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Na seji bo sodeloval predsednik Občinske volilne komisije (OVK), g. Dean BABIČ, ki bo na začetku seje ugotovil sklepčnost ter k2. točki podal poročilo OVK o izidu rednih lokalnih volitev 2018. Prav tako bo na seji sodeloval predsednik Posebne občinske volilne komisije (POVK), g. Marino DOMIO, ki bo k2. točki podal poročilo o izidu rednih lokalnih volitev za predstavnike italijanske narodne skupnosti 2018.

Gradivo za obravnavo je priloženo in naloženo ter dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva:http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

FOTO TERMIN OB PRIMOPREDAJI

Obenem obveščamo, da bo vpetek, 21. decembra ob 10. uri foto termin ob primopredaji med sedanjim in novoizvoljenim županom občine Izola.

PREDSTAVITEV Z DANAŠNJEGA POSLOVILNEGASREČANJA ŽUPANA

Pripenjam tudi predstavitev z današnjega poslovilnegasrečanja, na katerem je župan mag. Igor Kolenc predstavil v kakšni kondiciji je Občina po zaključenem osemletnem županovanju in kateri so strateški projekti v delu.

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!