Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

HRANA, PREHRANA IN POTROŠNIK IZ VIDIKA ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE

GZS–Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na novinarski konferenci predstavila poročilo o napredku projekta Zaveza odgovornosti v praksi, z izpostavitvijo aktivnosti sektorja brezalkoholnih pijač in mlekarstva.

Ljubljana, 18.12.2018 – GZS–Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na novinarski konferencipredstavila poročilo o napredku projekta Zaveza odgovornosti v praksi, z izpostavitvijo aktivnostisektorja brezalkoholnih pijač in mlekarstva. Poročilo dokazuje, da smo si leta 2015 s sektorjembrezalkoholnih pijač zastavili težak, vendar pomemben cilj, katerega uspešen napredekspremljamo že tretje leto zapored. Tudi sektor mlekarstva ne zaostaja, saj je že v letu 2017 dosegelkar 9 % znižanje dodanega sladkorja v svojih proizvodih v primerjavi z letom poprej. Uspešnostdelovanja samoregulative pa potrjuje tudi dejstvo, da aktivnosti s področja izboljšanja sestave živilprehajajo tudi na sektor pekarstva, ki aktivno pripravlja svoje sektorske zaveze in razpravlja omožnostih zmanjšanja vsebnosti soli v izbranih kategorijah pekovskih izdelkov.

"Z navdušenjem ugotavljam, da je projekt Zaveza odgovornosti zaživel v praksi. Kljub temu, daprojekt samoregulative živi znotraj treh sektorjev, pa bo prej ali slej prerasel na celotnoživilskopredelovalno panogo, kajti družbena odgovornost podjetij bo še toliko bolj v ospredju vprihodnosti, tudi ko govorimo o okolju, embalaži, trajnostni pridelavi in predelavi živil. Stremimo ktemu, da slovenskemu potrošniku s polno odgovornostjo ponujamo varna in kakovostna živila, ki paimajo tudi dodano vrednost na področju izboljšanja sestave.", poudarja dr. Tatjana Zagorc,direktorica GZS-ZKŽP.

Med podatki o napredku za leto 2017 sektorja brezalkoholnih pijač izstopajo že drugo leto zaporeddosežena 100-odstotna skladnost oglasov v tiskanih medijih in v kinematografih in dosežena 97,6 %-skladnost oglasov na televiziji v času programskih vsebin za otroke (0-14 let) oziroma v časuprogramov, kjer je ta ciljna skupina predstavljala nad 35 % vseh gledalcev. Leto 2017 je zaznamovaltudi upad energijskega iznosa brezalkoholnih pijač in sicer za 2 % glede na predhodno leto, prisotnostpodatka o energijski vrednosti pijač na prednji strani embalaže na več kot polovici izdelkovpodpisnikov zavez (52 %) in kar 25 izdelkov izboljšane sestave, ki so bili dani na trg v letu 2017.Napredek sektorja mlekarstva pa je tudi že mogoče zaznati in sicer v vseh kategorijah mlečnihizdelkov (mlečni napitki, mlečni deserti, sadni jogurti, sadne skute, fermentirani mlečni napitki), kjerse je skupno znižala vsebnost dodanega sladkorja za kar 9 %. Pozitiven trend pa se posledično kažetudi na področju znižanja energijskega iznosa, kjer se je povprečna energijska vrednost (v vsehkategorijah skupaj za 6 %) in energijska vrednost na račun količine dodanega sladkorja (v vsehkategorijah skupaj za 10 %).

Lastne sektorske zaveze aktivno pripravlja tudi sektor pekarstva, ki je že v preteklem letu svojeaktivnosti usmeril v identifikacijo potencialnih področij zavez odgovornosti. Intenzivne razpravepotekajo predvsem glede možnosti zmanjšanja vsebnosti soli v izbranih kategorijah pekovskihizdelkov, pa tudi o povečanju uporabe polnozrnate moke v izdelkih, s tem pa tudi na področjuizboljšanja ponudbe tovrstnih izdelkov na slovenskem trgu.

Da so v skladu z zavezami odgovornosti podjetja, podpisniki zavez odgovornosti, razvila že kar nekajizdelkov izboljšane sestave, pa je bilo mogoče opaziti tudi prek široke ponudbe teh izdelkov, ki so bilirazstavljeni na novinarski konferenci.

"Želim izpostaviti, da je projekt Zaveza odgovornosti del družbene odgovornosti živilskih podjetij, kikaže na njihovo odzivnost in transparentno delovanje na področju javnega zdravja in prehrane.Zaveze odgovornosti odražajo pripravljenost živilskih podjetij, da spremenijo manj dobre prakse vboljše na številnih področjih – oglaševanje, označevanje, promocija zdravega življenjskega sloga,izboljšanje sestave živilskih izdelkov idr. Da je temu tako, se strinjamo tudi predstavniki Odbora zaspremljanje implementacije zavez odgovornosti, kjer sedimo predstavniki vseh ključnih ministrstev,saj smo sprosti seznanjeni z načrtom in izvedbo aktivnosti GZS-ZKŽP in njenih članov," je na dogodkuizpostavila mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo inprehrano, v vlogi predsedujoče Odboru za spremljanje implementacije zavez odgovornosti priGZS-ZKŽP.

Potrditev prizadevanj živilskih podjetij in prehod iz sektorskih zavez na celotno živilskopredelovalnoindustrijo pa je moč opaziti preko izvajanja programa PREŽIVI, ki je bil na GZS-Zbornici kmetijskih inživilskih podjetij lansiran leta 2017. Program je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RepublikeSlovenije in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Projektnipartner programa je Nacionalni inštitut za javno zdravje. V okviru programa PREŽIVI potekajoindividualna svetovanja podjetjem, poudarek pa je tudi na izobraževanjih za nosilce živilskedejavnosti, kjer razpravljamo o možnostih in načinih izboljšanja sestave živil. Udeleženci izobraževanjso si enotni, da s širjenjem ponudbe živil izboljšane sestave lahko pripomorejo k spreminjanjuprehranjevalnih navad prebivalcev Slovenije.

"Pozdravljamo iniciative živilskopredelovalne industrije, ki jih koordinira GZS-Zbornica kmetijskih inživilskih podjetij, hkrati pa spremljamo zastavljen program in proizvajalcem želimo ambicioznost prizastavljenih ciljih glede izboljšanja sestave obstoječih živil na trgu. Podpiramo sodelovanje meddeležniki, saj bo samo na tak način možno doseči cilje, ki so opredeljeni v nacionalni strategiji spodročja prehrane", je na novinarski konferenci poudarila predstavnica Ministrstva za zdravje,dr. Marjeta Recek.

Več o projektu Zaveza odgovornosti:M: zaveza.odgovornosti@gzs.siW: www.zaveza-odgovornosti.siFB: www.facebook.com/ZavezaOdgovornosti***Dodatne informacije:dr. Petra Medved Djurašinović, vodja projektaT: 01 58 98 296; E: petra.medved@gzs.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!