Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST

obveščamo vas, da bo 1. redna oz. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 20. decembra, ob 16. uri v "telovadnici" Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10.

SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovane novinarke in novinarji, obveščamo vas, da bo 1. redna oz. konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 20. decembra, ob 16. uri v "telovadnici" Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev navzočnosti novoizvoljenih svetnikov;

2. Poročilo Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije;

3. Imenovanje začasne mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana;

4. Poročilo začasne mandatne komisije, potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana;

5. Pozdravni nagovor novega župana;

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Na seji bo sodeloval predsednik Občinske volilne komisije (OVK), g. Dean BABIČ, ki bo na začetku seje ugotovil sklepčnost ter k 2. točki podal poročilo OVK o izidu rednih lokalnih volitev 2018. Prav tako bo na seji sodeloval predsednik Posebne občinske volilne komisije (POVK), g. Marino DOMIO, ki bo k 2. točki podal poročilo o izidu rednih lokalnih volitev za predstavnike italijanske narodne skupnosti 2018.

Gradivo za obravnavo je priloženo in naloženo ter dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva: http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Kabinet župana - Gabinetto del Sindaco

Martina Miklavčič Šumanski

tel: +386 5 66 00 138

gsm: +386 41 288 703

e-mail: martina.miklavčič-šumanski@izola.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!