Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Izgradnja komunalne opreme v Vinski Gori

Na območju lokacijskega načrta Vinska Gora 2 smo zaključili s prvo fazo izgradnje komunalne opreme v vrednosti 325 tisoč evrov. Na novo smo komunalno uredili 15 parcel za stanovanjsko gradnjo – 6 individualnih in 9 objektov z dvostanovanjskimi enotami.   

Na območju lokacijskega načrta Vinska Gora 2 smo zaključili s prvo fazo izgradnje komunalne opreme v vrednosti 325 tisoč evrov. Na novo smo komunalno uredili 15 parcel za stanovanjsko gradnjo – 6 individualnih in 9 objektov z dvostanovanjskimi enotami.

Na območju lokacijskega načrta Vinska Gora 2 smo zaključili s 1. fazo gradbenih del izgradnje komunalne opreme. V naselju smo uredili novo slepo ulico, ob kateri bo omogočena izgradnja 15 novih objektov, od tega 6 individualnih in 9 objektov z dvostanovanjskimi enotami. Z izgradnjo komunalne opreme smo že obstoječim lastnikom parcel omogočili gradnjo 8 objektov ter pridobili 7 novih komunalno opremljenih zemljišč. Za slednje bo Mestna občina Velenje v letu 2019 naročila izvedbo parcelacije in javni razpis za prodajo gradbenih parcel ter gradnjo novih stanovanjskih objektov.

Komunalno opremljanje je obsegalo izgradnjo fekalnega in ločeno meteornega kanala z zadrževalnikom, elektro, telekomunikacijskih, fekalnih kanalizacij in vodovodnih priključkov za 15 parcel za novogradnje, zaščitne cevi s stojnimi mesti javne razsvetljave, izgradnjo obračališča za komunalna vozila in zbiralnico.

Za izgradnjo komunalne opreme je bilo na podlagi javnega naročila izbrano podjetje Franc Sovič, s. p., po pogodbeni vrednosti 325 tisoč evrov (brez vključenega DDV). Fekalna kanalizacija je priključena na malo komunalno čistilno napravo Vinska Gora, ki je bila v mesecu aprilu, po zaključenem poskusnem obratovanju, predana v upravljanje Komunalnemu podjetju Velenje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Deli s prijateljiNazaj

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!