Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Pošta Slovenije za donacije letno nameni okoli 200 tisoč EUR, nazadnje je 3.000 EUR namenila družini Brus iz Bezene

Pošta Slovenije je za pomoč družini Brus iz Bezene, ki jim je pogorela hiša, v teh dneh Rdečemu križu Slovenije namenila donacijo v višini 3.000 EUR. Z njeno pomočjo in pomočjo drugih podjetij in posameznikov se bo družina hitreje vrnila nazaj v svoj dom.

Pošta Slovenije za donacije letno nameni okoli 200 tisoč EUR, nazadnje je 3.000 EUR namenila družini Brus iz Bezene

MARIBOR, 20.december 2018– Pošta Slovenije je za pomoč družini Brus iz Bezene, ki jim je pogorela hiša, v teh dneh Rdečemu križu Slovenije namenila donacijo v višini 3.000 EUR. Z njeno pomočjo in pomočjo drugih podjetij in posameznikovse bo družinahitrejevrnila nazaj v svoj dom.

Pošta Slovenije v dobrodelne namene vsako leto nameni okoli 200 tisoč EUR.Tako namenja oz. dodeljujedonacije zdravstvu, kulturi, izobraževanju in lokalnim skupnostim inpomaga pri izvedbi različnih projektov. Kot družbeno odgovorno podjetje podpira društva, institucije, zavode, ustanove ter mnoge humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte ter tudi dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, športa itd.V skladu s politiko družbene odgovornosti pa želi prispevati tudi k razvoju lokalnega okolja, v katerem je močno prisotna.Tudi letos pa je Pošta Slovenije sredstva za poslovna darila namenila tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.

V letošnjem letu je sredstva namenila npr. UKC Maribor za pomoč pri nakupu aparata za ginekološko onkologijo, Rotary clubu LJ-Emona za pomoč pri izvedbi dobrodelnega dogodka Anin ples, Invalidskemu društvu ILCO MB za pomoč pri delovanju društva, Mladinskemu domu Maribor za pomoč pri obnovi mladinskega stanovanja ipd.

Pošta Slovenije

Služba korporativnega komuniciranja

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!