Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Z 2. seje občinskega sveta

Radovljica, 16. januar 2019 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji imenoval članice in člane stalnih delovnih teles in Nadzornega odbora občine v naslednji sestavi:

Z 2. seje občinskega sveta

Radovljica, 16. januar 2019 – Radovljiški občinski svet je na današnji seji imenoval članice in člane stalnih delovnih teles in Nadzornega odbora občine v naslednji sestavi:

Nadzorni odbor

Barbara Boltar

Bogomir Vnučec

Drago Finžgar

Janez Reš

Gašper Albinini

Tomaž Frelih

Klemen Erman

Odbor za finance

Danijel Kašca, predsednik

Nevenka Osterc

Tina Mrak

Anita Vidic

Peter Podlesnik

Odbor za gospodarstvo

Mark Toplak, predsednik

Miroslav Pogačar

Maruša Šolar Čuden

Jože Mlinarič

Robert Šifrer

Odbor za šolstvo in otroško varstvo

Sabina Felc, predsednica

Breda Poličar

Barbara Sitar

Saša Marijan

Dalibor Šolar

Odbor za zdravstvo in socialno varstvo

Teodora Beton, predsednica

Mojca Faganel

Mateja Potočnik

Eva Pogačar

Milena Vrečko Tolar

Odbor za kulturo

Neža Mezeg, predsednica

Andrej Potočnik

Sandra Zadnikar

Verena Štekar Vidic

Blaž Trček

Odbor za šport

Darko Marolt, predsednik

Vilko Praprotnik

Izidor Arih

Luka Ažman

Miha Svetina

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja

Simon Resman, predsednik

Miroslav Pogačar

Branko Fajfar

Jernej Kolman

Tomislav Kržišnik

Odbor za kmetijstvo

Andrej Potočnik, predsednik

Maksimiljan Kalan

Gorazd Fajfar

Maja Kolar

Tadeja Kunčič

Statutarno pravna komisija

Miran Rems, predsednik

Monika Ažman

Darko Marolt

Gorazd Fajfar

Nejc Kliček

Člani Časopisnega sveta Deželnih novic bodo v tem mandatu Barbara Sitar, predsednica, Breda Poličar, Sabina Felc, Nejc Kliček in Katja Knific.

Svetniki so imenovali še novo predstavnico občine v Svetu Osnovnega zdravstva Gorenjske Evo Pogačar, o čemer so odločali zaradi odstopa dosedanjega predstavnika Mirana Remsa, in podali pozitivno mnenje k imenovanju Sandre Merdanović za pomočnico direktorice CSD Gorenjska na Enoti Radovljica.

Naslednja seja bo prihodnjo sredo, 23. januarja, ko bodo svetniki obravnavali osnutka proračunov za leti 2019 in 2020.

Manca Šetina Miklič, T: 04 537 23 23, M: 041 695 041, E:manca.setina-miklic@radovljica.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!