Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SZJ - 2. redna seja Občinskega sveta Občine Izola, četrtek, 31. januarja, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10

obveščamo vas, da bo 2. redna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, 31. januarja, ob 16. uri v prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10.

Spoštovane novinarke in novinarji,obveščamo vas, da bo 2. redna seja Občinskega sveta Občine Izolav četrtek, 31. januarja, ob 16. uriv prostorih telovadnice Hotela Delfin, v Izoli, Tomažičeva ulica 10.

z naslednjim predlogom d n e v n e g a r e d a:

Potrditev zapisnikov:

a)1. konstitutivne seje Občinskega sveta,

b)1. dopisne seje Občinskega sveta;

Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta;Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta:

a)Odbora za gospodarstvo in finance,

b)Odbora za gospodarske javne službe in promet,

c)Odbora za družbene dejavnosti,

d)Odbora za okolje in prostor,

e)Statutarno-pravne komisije,

f)Komisije za kmetijstvo in ribištvo,

g)Komisije za vprašanja italijanske narodnosti,

h)Komisije za regionalno in mednarodno sodelovanje,

i)Komisije za razvoj podeželja,

j)podaja Soglasja k imenovanju Pododbora za krajevno samoupravo in toponomastiko;

Imenovanje Nadzornega odbora Občine Izola;Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

a)predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet Mestne knjižnice Izola,

b)predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet VVZ Vrtec Mavrica,

c)predlog sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet srednje šole Pietro Coppo Izola -Scuola media Pietro Coppo Isola,

d)predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika Občine v Svet Obalnih lekarn Koper;

Predloga Župana:

a)predlog sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Skupščine JP Rižanski vodovod Koper d.o.o.

b)predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola (JZP Izola);

Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za investicijo "Opremljanje cone Mestne industrije – vzhod";Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Izola, prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek;Vprašanja in pobude občinskih svetnikov.

Gradivo za obravnavo je priloženo in naloženo ter dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva:http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Lep pozdrav,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!