Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2019

danes je izšla publikacija Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2019.

Spoštovani,

danes je izšla publikacijaPoročilo o finančni stabilnosti,junij 2019.

Iz vsebine: Finančni sistem v Sloveniji je v lanskem letu in v prvem četrtletju letošnjega leta ostal stabilen, vendar se tveganja za njegovo stabilnost povečujejo. Tveganja, ki izhajajo iz trga nepremičnin, ostajajo povečana, saj je rast cen stanovanjskih nepremičnin že dlje časa visoka. Znatno so se povečala tudi makroekonomska tveganja, predvsem zaradi nižje svetovne gospodarske rasti in okrepljene negotovosti v mednarodnem okolju. Ob predvidenem umirjanju gospodarske aktivnosti bo ključni izziv za bančni sistem doseganje stabilnega prihodka v razmerah nizkih obrestnih mer; ta pa je pogoj za ohranjanje odpornosti bančnega sistema zlasti v primeru znatnejšega poslabšanja razmer.Toso ključne ugotovitve Poročila o finančni stabilnosti, v katerem predstavljamo tudi makrobonitetne instrumente Banke Slovenije, ki prispevajo k povečevanju odpornosti bank in zmanjševanju sistemskih tveganj.

Publikacija je na voljo naspletnih stranehBanke Slovenije.

Lep pozdrav,BANKA SLOVENIJEEvrosistemOdnosi z javnostmiE-naslov:pr@bsi.siInternetni naslov:http://www.bsi.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!