Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Ravnanje z odpadki je na prelomni točki

V gospodarstvu smo zaskrbljeno sprejeli novico, da je inšpekcijska služba podjetju Kemis prepovedala sprejemanje odpadkov. Kot je znano, je z Odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, oz. njene pristojne službe, podjetje Kemis dolžno takoj prenehati z opravljanjem dejavnosti sprejemanja odpadkov na lokaciji Vrhnika.

Ravnanje z odpadki je na prelomnitočki V gospodarstvu smo zaskrbljeno sprejeli novico, da je inšpekcijska služba podjetju Kemis prepovedala sprejemanje odpadkov. Kot je znano, je z Odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, oz. njene pristojne službe, podjetje Kemis dolžno takoj prenehati z opravljanjem dejavnosti sprejemanja odpadkov na lokaciji Vrhnika. Dve leti po začetku izvajanja sanacije po požaru so pristojne službe ugotovile, da sanacija predstavlja nelegalno gradnjo in jo je zatopotrebno porušiti, pa čeprav je celoten postopek sanacije potekal pod neposrednim nadzorom inšpekcijskih služb ministrstva za okolje in prostor. Ne le industrijska podjetja, vsi, tudi gospodinjstva in posamezniki, ustvarjamo odpadke. Te je potrebno zbirati in ustrezno obdelovati. Z vidika nastajanja odpadkov je za Slovenijo značilno, da ustreznih domačih kapacitet za predelavo odpadkov nimamo, njihov neposreden odvoz od različnih virov nastajanja, zaradi premajhnih količin, v tujino pa ni izvedljiv. Nevarni odpadki niso problem le proizvodnih podjetij ampak nastajajo tudi v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Podjetje Kemis je v zadnje pol leta zbralo preko 13.000 ton odpadkov iz industrije, komunale, zdravstva in gospodinjstev. V Sloveniji je samo še eno podjetje usposobljeno za zbiranje nevarnih odpadkov. Kdo bo sprejemal sedaj vse te odpadke? Bomo tvegali nove ekološke katastrofe, hranjenje v neprimernih prostorih, divje odlaganje in nestrokovno uničevanje? Iz podjetij nas opozarjajo, da so življenjsko odvisni od tega, da odpadke oddajajo zatousposobljenim podjetjem, da v nasprotnem primeru lahko zmanjšajo ali celo ustavijo proizvodnjo. Bomo gospodinjske odpadke, ostanke barv in olja recimo, odlagali kar v zabojnike ali celo ob njih, sredi naselij? Kaj se bo moralo zgoditi, da bomo ugotovili, da obstoječesistemske rešitve ravnanja z odpadki - Program ravnanja z odpadki (2016) in vsa zadevna zakonodaja - ne omogočajo učinkovitega ravnanja z odpadki, temveč ga celo onemogočajo, povzročajo tveganja za okoljsko škodo in velike nepotrebne stroške. Ravnanje z odpadki ni le problem Ministrstva za okolje in prostor, je tudi problem Ministrstva za zdravje, saj nevarni odpadki nastajajo tudi pri npr. operacijah, je problem Ministrstva za obrambo in seveda Ministrstva za gospodarstvo, ki bo moralo ne le domačim, temveč tudi tujim podjetjem, kot je npr. Magna, ki brez njihovega sodelovanja ne bi prišla v Slovenijo, sedaj razložiti, da ne vemo kam tudi z njihovimi odpadki. Skratka, od Vlade pričakujemo, da se bo ekspresno in učinkovito spoprijela stozelo občutljivo problematiko.

Mag. Tajda Pelicon Vodja za strateško komuniciranje

Gospodarska zbornica Slovenije Služba za strateško komuniciranje in marketing Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana t:01 5898 136m:041 397 194 e:tajda.pelicon@gzs.siw:www.gzs.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!