Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Spodbude za mednarodne raziskovalno - razvojne projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 katerega sredstva so namenjena za kritje stroškov za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta (stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški).

Spodbude za mednarodne raziskovalno - razvojne projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objaviloJavni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019katerega sredstva so namenjena za kritje stroškov za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta (stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški). Prijave lahko oddate najkasneje do 16. 12. 2019 do 23.59 ure.

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!