Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Predstavitev akcij Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja z osrednjo gostjo, s. Vesno Hiti, 28 let misijonarko v Afriki

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo potekala v sredo, 28. avgusta 2019 ob 11.00 uri v galeriji Družina, na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Predstavili vam bomo dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovoma Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki potekata v času od 15. avgusta do 15. septembra 2018.

Spoštovani!

Predstavitev akcijZa srce AfrikeinZ delom do dostojnega življenjaz osrednjo gostjo,s. Vesno Hiti, 28 let misijonarko v Afriki

Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo potekalav sredo, 28. avgusta 2019 ob 11.00 urivgaleriji Družina, na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.Predstavili vam bomodobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovomaZa srce AfrikeinZ delom do dostojnega življenja, ki potekata v času od 15. avgusta do 15. septembra 2018.

AkcijaZa srce Afrikeletos poteka že štirinajsto leto. Zbrana sredstva so namenjena razvojno-humanitarnim projektom na področju zdravstva, šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misijonarji in domačini v osrednjem delu Afrike. Posamezne razvojne projekte sofinancira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve RS.Dosedanjapomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje že preko 250.000 ljudem v srcu Afrike, ki s pomočjo le-te lažje preživijo in se trajno razvijajo v svojem domačem okolju.

Z akcijoZ delom do dostojnega življenja, ki jo izvajamo deseto leto, nadaljujemo zzbiranjem trajnih mesečnih prispevkov za podporo plačila dela staršev iz najrevnejših družinna misijonih v Afriki, Albaniji in na Šrilanki, da družina z lastnim delom in dodatnim mesečnim zaslužkom (24 EUR na podeželju v Afriki, 50 EUR v Albaniji in 30 EUR na Šrilanki), preživi in dostojneje živi, ima dostop do hrane, zdravil in šolskih potrebščin.

Z nami ježe 615 mesečnih darovalcev (botrov), ki so lani omogočali plačilo za redno in občasno delo preko 300 družinam v Afriki, 17 družinam v Albaniji in 14 na Šrilankiter delo 3 zdravstvenim in 5 pedagoškim delavcem na misijonih v Afriki.

Akciji in projekte bodo predstavili:

-mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas,

-s. Vesna Hiti, 28 let misijonarka v Afriki (sedaj deluje v Burundiju), ki deluje na področju zdravstvene oskrbe, predstavila nam bo razmere v državah, kjer deluje in pomen pomoči iz Slovenije za tamkajšnje prebivalstvo,

-Uroš Vajgl,vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki sofinancira projekte Karitas v Afriki,

-Marta Šuštar, darovalka, ki že 8 let z mesečnim darom podpira družino v Afriki,

-Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenki karitas, ki z rednimi terenskimi obiski v Afriki spremlja izvedbo projektov.

Na konferenci boste novinarji prejeli tudi gradiva, med njimi video posnetke in fotografije iz terena v Afriki – Ruanda, Burundi, CAR, Madagaskar (uresničeni projekti Karitas in o življenju v Afriki).

Veseli bomo vaše udeležbe. Prosimo vas za potrditev. HVALA.

Lep dan vam želim,

Jana Lampe

Več informacij: Tel: 01/300-59-68, M: 031/344-481, e-naslov:jana.lampe@karitas.si.

Slovenska karitas, Caritas Slovenia

Kristanova 1, 1000 Ljubljana

www.karitas.si

Foto: Karitas

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!