Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

SZJ - 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Izola, 5. september 2019, ob 16. uri, v sejni dvorani Občinskega sveta, v Izoli, na Kristanovem trgu št. 1

Spoštovane novinarke in novinarji, obveščamo vas, da bo 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Izola v četrtek, dne 5. septembra 2019, z naslednjim predlogom

SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovane novinarke in novinarji, obveščamo vas, da bo 2. izredna seja Občinskega sveta Občine Izolav četrtek, dne 5. septembra 2019, z naslednjim predlogom

d n e v n e g a r e d a:

1.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Kajuhova-Hudournik Morer – usklajen predlog, druga obravnava;

2.Predlog Sklepa o potrditvi sprememb in dopolnitev lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju PUP podeželje Občine Izola;

3.Ukinitev statusa javnega dobra na:

a)nepremičnini z ID znakom: parcela 2715 4748,

b)nepremičninah z ID znaki: parcela 2626 1391/15, parcela 2626 1391/16, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1392/6 in parcela 2626 1392/7;

4.Odločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola:

a)prodaja dela nepremičnine z ID znakom: parcela 2715 4748,

b)prodaja nepremičnin z ID znaki: parcela 2626 3196/10, parcela 2626 3182/3, parcela 2626 3172/12, parcela 2626 3137/11 in parcela 2626 3175/3,

c)prodaja nepremičnine z ID znakom: parcela 2626 2510/40 k.o. Izola,

d)menjava nepremičnin z ID znaki: parcela 2626 1387/1, parcela 2626 1386/3, parcela 2626 1387/2, parcela 2626 1391/4, parcela 2626 1391/15, parcela 2626 1391/16, parcela 2626 1391/17, parcela 2626 1392/6, parcela 2626 1392/7, za nepremičnino z ID znakom: parcela 2626 1714/2.

Gradivo za obravnavo je dostopno na uradni spletni strani Občine Izola, in sicer na naslovu: Izola.si/ Občina Izola/ Organi občine/ Občinski svet/ Seje (direkten dostop do gradiva:http://izola.si/obcina-izola/organi-obcine/obcinski-svet/seje/).

Lep pozdrav,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!