Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Sprejet rebalans proračuna Občine Izola vključuje sredstva za obnovo ribiškega pristanišča

Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 7. redni seji sprejel rebalans proračuna in v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

Sprejet rebalans proračuna Občine Izola vključuje sredstva za obnovo ribiškega pristanišča

Izola, 11.oktober 2019– Občinski svet Občine Izola je na včerajšnji 7. redni seji sprejel rebalans proračuna in v drugi obravnavi sprejel predlog Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča.

Občinski svet je uvodoma obravnaval in sprejel v vednost letno poročilo osnovne šole Dante Alighieri za leto 2018, letni delovni načrt javnega vzgojno izobraževalnega zavoda in finančni načrt za leto 2019.

V nadaljevanju so svetniki v drugi obravnavi obravnavali in sprejeli predlog Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Prva obravnava odloka je bila na 6. redni seji julija letos. V 30-dnevni javni obravnavi ni bilo pripomb na odlok, s katerim se določajo namen, oblika, način, financiranje in postopek za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča. Priznanje z nagrado, ki vsebuje pisno listino ter denarno nagrado v višini 4.000 evrov, podeljujejo skupaj Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran, in sicer praviloma bienalno. Priznanje se podeljuje za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njene prepoznavnosti v širšem prostoru. V odloku je med drugim določeno, da občine pripravijo in objavijo javni razpis izmenično.

Potrdili so prečiščeno besedilo Odloka o občinskem pristanišču Izola. Odlok je bil v zadnjih dveh letih dvakrat spremenjen, prečiščeno besedilo pa so strokovne službe pripravile na podlagi pobude občinskega sveta.

Potrjen je bil tudi predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2019, ki predvideva za slabih 290 tisoč evrov nižje prihodke in za dobrih 195 tisoč nižje odhodke. Razlogi za spremembe proračuna in sprejetje rebalansa so med drugim sredstva iz javnih skladov, ki so višja od načrtovanih za 108.272 evrov. Ob sprejetju proračuna namreč niso bili predvideni prihodki iz naslovaprejetih sredstev iz Eko sklada, za sofinanciranje investicij iz prejšnjega leta. Za investicijo v telovadnico osnovne šole Vojke Šmuc je občina prejela sredstva v višini 96.872 evrov, za investicijo v polnilne postaje za električna vozila pa 11.400 evrov.

Na kontu prejetih sredstev iz državnega proračuna pa se načrt zmanjša za 364.022 evrov kot posledica spremembe sofinanciranja Republike Slovenije. Za investicijo vopremljanje cone mestne industrije vzhod senačrt zmanjša za 620.723 evrov, saj bo prihodek iz tega naslova realiziran v prihodnjem letu. Zainvesticijo obnove ribiškega pristaniščapa se načrt poveča za 256.701 evrov. Predvidena je prenova južnega dela mandrača, postavitev pomožnih plavajočih pomolov ob ribiškem pomolu in poglobitev akvatorija ribiškega pristanišča, ureditev obale Sončnega nabrežja, povišanje obstoječega skalometa glavnega pomola in dopolnitev komunalne opreme ribiškega pristanišča. S projektom bo Občina kandidirali na nepovratna sredstva ribiškega sklada.

V rebalansu so predvidena tudi dodatna sredstva v višini 18.000 evrov zaizvedbo nadstreška na objektu Veslaškega kluba ARGO Izola.Zaradi združitve dveh izolskih veslaških klubov, se v prostorih na Dantejeva ulici v Izoli, kjer sta sedaj združena oba kluba,srečujejo s pomanjkanjem prostora za skladiščenje veslaške opreme. Veslači nujno potrebujejo dodaten nadstrešek, kamor bi lahko varno postavili oziroma pospravili čolne in ostalo veslaško opremo.

Sledilo jeodločanje o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola. Svetniki so potrdili sedem prodaj in en nakup nepremičnin, eno menjavo solastniških deležev, dve prodaji dela nepremičnine, ter en nakup dela parcele in solastniškega deleža. Cilj prodaje navedenih nepremičnin je predvsem zagotavljanje gospodarne rabe nepremičnega premoženja. Sredstva, pridobljena s prodajo nepremičnine bodo namensko uporabljena za investicije in vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Izola.

Na koncu je občinski svet potrdil še predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Komunale Izola, ki je odslej Aleksander Krebelj, in predlog sklepa o imenovanju namestnika člana Skupščine Rižanskega vodovoda Koper, ki je Manca Vadnjal.

Lep konec tedna vam želim,

Martina Miklavčič Šumanski

Podsekretar za razvoj kadrov in komuniciranje

Sottosegretario per il settore risorse umane e relazioni con il pubblico

T:+386 5 66 00 138

M:+386 41 288 703

E:martina.miklavcic-sumanski@izola.si

W:www.izola.si

Foto: Jaka Ivančič

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!