Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Izvoljeni novi člani organov LAS Posavje

Na 10. redni seje skupščine LAS Posavje, ki je potekala v torek, 15. 10. 2019 v sejni sobi A Občine Krško, so potekale volitve organov LAS Posavje, saj se izvoljenim organom letos izteče 4-letni mandat.

Izvoljeni novi člani organov LAS Posavje

Na 10. redni seje skupščine LAS Posavje, ki je potekala v torek, 15. 10. 2019 v sejni sobi A Občine Krško, so potekale volitve organov LAS Posavje, saj se izvoljenim organom letos izteče 4-letni mandat.

Skladno z vsemi pravnimi podlagami LAS Posavje je bil izvoljen nov petnajst-članski upravni odbor ter nov tri-članski nadzorni odbor, v katerih so zastopani predstavniki javnega sektorja, ekonomskega sektorja ter organizacije civilne družbe in fizičnih oseb. Novi predstavniki organov LAS Posavje za štiri (4) letno mandatno obdobje oziroma do zaključka programskega obdobja so:

Člani upravnega odbora LAS Posavje:

- predstavniki javnega sektorja:

VLASTA KUZMIČKI, OBČINA SEVNICAKRISTINA OGOREVC RAČIČ, CPT KRŠKOJANJA JORDAN, OBČINA KRŠKOROMAN MATJAŠIČ, OBČINA BREŽICEALENKA ČERNELIČ KROŠELJ, POSAVSKI MUZEJ BREŽICEDUBRAVKA KALIN, KTRC RADEČE

- predstavniki ekonomskega sektorja:

SUZANA PAVLIČ, AKVAL D. O. O.NATALIJA GORIČAR SEVŠEK, RIBOGOJSTVO GORIČAR D. O. O.MITJA UDOVČ, JP KOMUNALA SEVNICAJANJA STARC, ZAVOD OBRNITKOV IN PODJETNIKOV POSAVJE, OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRŠKOSABINA ŽIBERT, KOSTAK D. D.KATARINA SIMONČIČ, KMEČKA ZADRUGA KRŠKO

- predstavniki organizacij civilne družbe in fizičnih oseb:

13. BERNARDKA ZORKO, ZAVOD SVIBNA

14. ANDREJA PAVLIN, ZAVOD DOBRA DRUŽBA

15. MARUŠA MAVSAR, ZAVOD NEVIODUNUM

Člani nadzornega odbora LAS Posavje:

- predstavnik javnega sektorja:

ANA BERCKO, OBČINA BISTRICA OB SOTLI

- predstavnik ekonomskega sektorja:

GORAN UDOVČ, RUDAR SENOVO D. O. O.

- predstavnik organizacij civilne družbe in fizičnih oseb:

MARIJA DUKTAJ FRUK, ZAVOD DOBRA DRUŽBA

Vsem novoizvoljenim članom organov LAS Posavje iskreno čestitamo!

Nataša Božič Pezdirc

Poslovna sekretarka

Regionalna razvojna agencija Posavje

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

tel:+386 7 488 10 40

fax:+386 7 488 10 50

Mob.:+386 40 894 671

e-mail:natasa.bozic@rra-posavje.si

web:www.rra-posavje.si

Foto: RRAP

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!