Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Največja rast vpisa na online študijske programe

Edini online doktorski program v Sloveniji se izvaja na DOBA Fakulteti

Edini online doktorski program v Sloveniji se izvaja na DOBA Fakulteti

Maribor, 21. oktober 2019 – DOBA Fakultetaje s svojimi online študijskimi programi v "šolske klopi" ponovno privabila več kot tisoč študentov. Ob pričetku študijskega leta so zabeležili kar 15 odstotno rast prvič vpisanih študentov kot leto poprej, kar gre pripisati predvsem dolgoletnim izkušnjam zaposlenih na fakulteti ter stalno sledenje trendom in njihovi implementaciji v svoje delovanje. V študijskem letu 2019/2020 svojim študentom prvič ponujajo tudi možnost doktorskega študija.

Online študij je v Sloveniji vse bolj priljubljena oblika študija. DOBA Fakulteta ob svoji 20. obletnici delovanja obeležuje vse večje zanimanje za tovrstni način izobraževanja, kar vodilni pripisujejo strokovnosti, fleksibilnosti in osredotočenosti študija na področja, ki jih je sicer težko spoznati tekom izobraževanja. S svojim pristopom nudijo večjo dostopnost, prilagodljivost in individualizacijo študija.

Poleg fleksibilnosti in dostopnosti njihov online študijski program odlikuje tudi mednarodna akreditacija ter visok ugled fakultete v Sloveniji in v tujini. Z ozirom na to, da več kot 80 % njihovih študentov predstavljajo že zaposlene osebe, je DOBA Fakulteta razvila programe, v katere so se vpisali študentje iz 46 držav sveta. Mednarodno razsežnost fakulteta dopolnjuje tudi z izmenjavo Erasmus+ mobilnost, ki študentom z zadostno količino časa omogoča mednarodno izobraževalno izkušnjo.

Edini online doktorski program v Sloveniji se izvaja na DOBA FakultetiPoleg mednarodne usmerjenosti svoje študente fakulteta privablja z atraktivnimi praktičnimi študijskimi programi, ki se sicer ne izvajajo na javnih univerzah. V letošnjem letu so razpisali štiri dodiplomske programe, štiri magistrske in prvič tudi doktorski online študijski program. Vsi programi so javnoveljavni in mednarodno akreditirani, z dodanim doktorskim programom pa na fakulteti kot edini v Sloveniji na področju online študija zaokrožujejo tako imenovano programsko vertikalo.

Doktorski online študij se bo izvajal v programu "Inovacije in trajnostno poslovanje v družbi" in je namenjen vsem, ki jih zanima raziskovanje na področju inovacij in trajnostnega poslovanja. Doktorski študij omogoča pridobivanje novega znanja na področju poslovnih ved, s poudarkom na inoviranju in trajnostnemu poslovanju ter se smiselno navezuje na t.i. "trikotnik znanja", ki povezuje izobraževanje, znanost in inovacije.

Skupek prednosti, ki jih prinaša študij na DOBA Fakulteti, diplomante in magistre kar v 64 % vodi do, napredovanja, višje plače ali druge pozitivne spremembe na delovnem mestu. Kot prva visokošolska ustanova v Sloveniji je DOBA Fakulteti ustanovile tudi Kompetenčni center, v okviru katerega skrbijo za razvijanje kompetenc "učenje učenja" in "digitalnih kompetenc" za online študij pri študentih.

PROPIAR, DRUŽBA ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!