Sporočila za javnost

Nazaj na sporočila za javnost

Ukrepi in aktivnosti, ki jih izvaja ARSO s ciljem optimizacije postopkov v primeru posegov v prostor

Od 1. 10. 2019 dalje je na spletni strani ARSO objavljen vrsti red prispelih vlog za predhodni postopek, ki še čakajo na pričetek obravnave. Cilj je transparentna objava obravnave in on line posredovanje informacij. Seznam se dnevno ažurira in vloga, ki je dodeljena v konkretno obravnavo, na seznamu ni več vidna. Dodeljevanje poteka v skladu z vrstnim redom dospetja.

Ukrepi in aktivnosti, ki jih izvaja ARSO s ciljem optimizacije postopkov v primeru posegov v prostor

1.Od 1. 10. 2019 dalje je na spletni strani ARSO objavljenvrsti red prispelih vlogza predhodni postopek,ki še čakajo na pričetek obravnave. Cilj je transparentna objava obravnave in on line posredovanje informacij. Seznam se dnevno ažurira in vloga, ki je dodeljena v konkretno obravnavo, na seznamu ni več vidna. Dodeljevanje poteka v skladu z vrstnim redom dospetja.

2.Od 11. 10. 2019 je zapredhodne postopkena voljodemo elektronska vloga, ki vsebuje vse potrebne napotke in navodila za zagotovitev formalne popolnosti vloge. Ta vloga omogoča pridobitev ustreznih podatkov, kar skrajša čas do formalne popolnosti in vsebinske obravnave. S pravilno izpolnitvijo vloge lahko stranka pripomore k hitrejšemu reševanju postopkov, ker lahko ARSO podatke strojno obdeluje.

Poleg elektronske vloge je začasno potrebno oddati tudi vlogo v pisni obliki. V 6 mesecih bo na voljo elektronska vloga, ki se bo oddala z digitalno identifikacijo in bo omogočala tudi on line spremljanje celotnega postopka.

Primeri idealno izpolnjenih vlog za predhodni postopek:

Primer 1:Trgovski objekt_točka G

Primer 2:Poslovna cona_točka G

Primer 3:LIP Bohinj_točka G

Primer 4:Infrastruktura PC Klek_točka G

Primer 5:Bencinski servis_točka F

Foto:

Nazaj

Komentarji (0)

Za komentiranje morate biti prijavljeni!